Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaalla Turun kaupungin Vasaramäen kaupunginosassa on seurakunnan toimesta kartoitettu haudat, joiden haudanhoito on laiminlyöty. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, voi seurakunnanneuvosto (laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985 84§) velvoittaa hautaoikeuden haltijan vuoden määräajassa siitä, kun seurakunnanneuvoston päätös on annettu hänelle tiedoksi, laittamaan haudan kuntoon uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi. Haudalla oleva muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta, mikäli hautaa ei ole kunnostettu määräajassa.

Seurakunnanneuvosto päätti kokouksessaan 9.9.2020 asia 11 varata hautaoikeuden haltijoille tilaisuuden haudan kunnostamiseen. Tällä kuulutuksella varataan niille hautaoikeuden haltijoille, joista tai joiden olinpaikasta ei saada tietoa, huolehtimaan hallinnassaan olevan haudan kunnostamisesta vuoden sisällä. Luettelo poistettavista hautamuistomerkeistä on nähtävissä seurakunnan kansliassa, Yliopistonkatu 19 B 3.

Haudoille asetetaan kuulutukset 7.10.2020.

Lisätietoja saa Turun ortodoksisen seurakunnan kansliasta numerosta 02-2775 440 ma, ti, to klo 10-13 ja ke 14-18 tai sähköpostitse turku@ort.fi

Turussa, 9. syyskuuta 2020

TURUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

seurakunnanneuvosto