KIRKKOHERRAN VAALIN ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELON NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.11.-03.12.2022 viraston aukioloaikoina osoitteessa Yliopistonkatu 19 B Turku.

Vaatimukset äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisena kirkkoherranvirastoon viimeistään 07.12.2022 klo 14 mennessä osoitteella Turun ortodoksinen seurakunta, Yliopistonkatu 19 B 20100 Turku.

Äänioikeutetuksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki seurakunnan jäsenet, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta ja merkitty seurakunnan jäseniksi viimeistään toimen hakuajan päättymispäivänä 08.11.2022.

Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli hän, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 8.11.2022 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.

Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon 07.12.2022 klo 18.30.Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkohallitukselle lain (985/2006) 99, 102, ja 103 §:ien mukaisesti osoitteeseen Karjalankatu 1, 70110 Kuopio

Turussa 16.11.2022

Turun ortodoksinen seurakunta