Kesätyöntekijät on valittu ja kaikki valituiksi tulleet saavat tiedon kesätyöstä viimeistään viikon 15 aikana.  

Seurakunta tarjoaa töitä kesäoppaille, kanslistin sijaiselle sekä leiriohjaajille kristinoppi- ja lastenleirillä.

 

TURUN ORTODOKSISEN KIRKON KESÄOPPAAT (3 opasta)

Turun ortodoksinen seurakunta hakee kesäksi 2021 reippaita, nuoria ortodokseja kesäoppaaksi Pyhän Aleksandran kirkkoon. Oppaan tehtävänä on kirkon esitteleminen vierailijoille, kirkossa olevien myyntiesineiden myynti ja myyntien tilitys.

Hakijalta odotamme: Asiakasystävällisyyttä, aloitteellisuutta, joustavuutta, positiivista asennetta työn tekemiseen ja ortodoksisen tradition tuntemusta

Kielitaito: Suomen kielen lisäksi tyydyttävät tiedot ruotsin ja englannin kielessä, eduksi katsotaan venäjän kielen taito

Palkkaa kesäoppaalle maksetaan 8,20 – 9,20 euroa/tunti. Työaika on ma – la 11 – 16, yhteensä 30 h/vko. Työvuoroista ennen työsuhteen aloittamista sovitaan kirkkoherran kanssa. Työvuorot tulevat sijoittumaan aikavälille 31.5.-28.8. Opasvuorot pyritään jakamaan siten, että jokainen opas opastaa kesän aikana 4-5 viikkoa. Ilmoita hakemuksessasi, minä ajankohtana voit toimia oppaana.  

Hakemus, josta käyvät ilmi hakijan koulutus, kielitaito, aiempi työkokemus sekä hakijan käsitys omista vahvuuksistaan, tulee toimittaa Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettuna, joko postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 19 B 3, 20100 Turku tai skannattuna sähköpostitse turku@ort.fi (muista allekirjoittaa), viimeistään keskiviikkona 17.3.

 

KANSLISTI VIRASTOON KESÄLLÄ 2021

Turun ortodoksinen seurakunta hakee työntekijää kansliaan kesän 2021 aikana noin kuukaudeksi seurakuntasihteerin loman ajaksi. Sijaisen tehtävänä on huolehtia seurakunnan päivittäisistä paperitöistä ja hoitaa kanslian asiakaspalvelu. Sijaisuuden ajankohdasta voidaan sopia valitun kanssa. Ennen sijaisuuden alkamista on 2-3 päivän perehdyttämisjakso tehtävään. Tältä ajalta maksetaan harjoittelijan palkkaa.

Kesäsijaisen keskeisimmät tehtävät ovat viraston asiakaspalvelu, postitus, avainrekisterin hoito, seurakuntatilojen varaukset ja niihin liittyvät käyttöopastukset, arkistonhoito, seurakunnan tiedottaminen sekä seurakunnan yleinen sähköposti. Mikäli sijaisella on kokemusta taloushallinnosta, voidaan antaa siihen liittyviä tehtäviä.

Hakijalta odotamme: Asiakaslähtöisyyttä, aloitteellisuutta, joustavuutta ja positiivista asennetta työn tekemiseen, ortodoksisen tradition tuntemusta

Tietokoneen A-ajokortti suotava tai vastaavat taidot

Kielitaito: Suomen kielen lisäksi tyydyttävät tiedot ruotsin ja englannin kielessä, eduksi katsotaan venäjän kielen taito.

Kanslistin palvelusuhteen ehdot määräytyvät ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Sijaisen tehtävä sijoittuu tällä hetkellä kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään II. Kesälomasijaisuuden tehtävän työaika on 20 h/viikko maanantai-torstai (Mikäli työ sisältää taloushallinnon tehtäviä, työaika on 24-29 h/viikko). Palkka maksetaan vaatimusryhmän peruspalkan mukaan. Sijainen, joka ei täytä tehtävän kelpoisuusehtoja, saa vähintään 80,05 % peruspalkasta.

Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Työaika on ma, ti, to kello 9 – 14 (tai 10-15) ja ke 11 – 16.00.  

Kanslisti toimii ortodoksisen seurakunnan virastossa Turussa.  

Hakemus, josta käyvät ilmi hakijan koulutus, kielitaito, aiempi työkokemus sekä hakijan käsitys omista vahvuuksistaan, tulee toimittaa Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettuna joko postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 19 B 3, 20100 Turku tai sähköpostitse skannnattuna turku@ort.fi (muista allekirjoitus), viimeistään keskiviikkona 17.3. kello 18.00.

 

LEIRIOHJAAJIA KRISTINOPPILEIRILLE KUSTAVIIN

Turun ortodoksinen seurakunta järjestää ensi kesänä kristinoppileirin Kustavin Lomavalkamassa 11.-18.6. ja päätösjuhla Pyhän Aleksandran kirkossa sunnuntaina 20.6.

Leirille haetaan 5-6 innokasta ja ahkeraa ohjaajaa muun henkilökunnan avuksi. Ohjaajat valitaan Turun seurakunnan nuorista. Edellytyksenä ohjaajaksi tulemiselle on, että on itse suorittanut kristinoppileirin.

Ohjaajat sitoutuvat osallistumaan ohjaajakoulutukseen, tulemaan leirille jo torstaina 10.6. klo 18 alkavaan ohjaajapalaveriin ja osallistumaan 20.6. päätösjuhlaan sekä jatkokriparille.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus isä Ion Duracille osoitteeseen ion.durac@ort.fi. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkona maaliskuun 17. päivänä. Ohjaajaksi valitut saavat tiedon asiasta maaliskuun aikana.

Ohjaajille maksetaan palkkaa leirillä oloajasta ja osallistumisesta leirin oheistapahtumiin. Osa palkasta maksetaan vasta jatkokriparin jälkeen.

 

 

LEIRIOHJAAJIA LASTENLEIRILLE KUSTAVIIN

Turun ortodoksinen seurakunta järjestää ensi kesänä 9-12-vuotiaille lapsille viikonloppuleirin Kustavin Lomavalkamassa pe 11. – su 13.6.2021.

Leirille haetaan innokkaita ja ahkeria ohjaajia muun henkilökunnan avuksi. Ohjaajat valitaan Turun seurakunnan nuorista.

Ohjaajat sitoutuvat osallistumaan ohjaajien tapaamiseen keväällä ja osallistumaan lastenleirille sekä mahdolliseen leirimuisteluiltaan syksyllä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus isä Ion Duracille osoitteeseen ion.durac@ort.fi. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkoon 17.3.2021 mennessä. Ohjaajaksi valitut saavat tiedon valinnasta viimeistään huhtikuun alussa.

Ohjaajille maksetaan palkkaa leirillä oloajasta.