Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto kokoontui toiseen sääntömääräiseen kokoukseen maanantaina 13.11. keskustelemaan ja päättämään mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026, talousarviosta 2024, veroprosentista, papin ja kanttorin toimien perustamisesta, tulevista investoinnista, ja hautojen maksujen korottamisesta.

Seurakunnanvaltuusto vahvisti seurakunnanneuvoston esityksen mukaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 ja säilytti veroprosentin nykyisellä tasolla 1,75 %. Seurakunnanvaltuuston kokouksen merkittävimmät päätökset ovat toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen, vuoden 2024 talousarvion vahvistaminen.  ja seurakunnanneuvoston esitykset hyväksyminen toisen papin ja kanttorin toimien perustamisesta Turun ortodoksissa seurakuntassa. Papin ja kanttorin toimet täytetään vuoden 2024 aikana.  

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 asti keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään seurakunnanvaltuuston kaudella 2024–2027.

Uuden toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan seurakunnan toiminta ohjaa kirkolliskokouksen hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025. Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta. Kirkon visio on kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko. Kirkkomme arvot ovat lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Turun seurakunta on Suomen vanhimpia ortodoksisia seurakuntia ja se on palveleva, kaikille avoin, elävä ja tulevaisuuteen luottava yhteisö. Seurakuntaan liittyneet, maahanmuuttajat ja seurakuntaan muualta muuttaneet aktivoidaan löytämään oma paikkansa seurakunnassamme.

Turun ortodoksisen seurakunnan jäsenistä noin 40 % puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Monikulttuurisuus vaikuttaa seurakuntamme sekä jumalanpalvelusten että muu toiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa.

Toimintakaudelle 2024–2026 keskeisimmät hankkeet ovat seuraavat: uusien luottamushenkilöiden työn aloitus, lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyön organisointi, uusien nettisivujen tekeminen ja hiippakunnan piispan suorittama seurakunnantarkastus. KP Arkkipiispa Leo omassa lausunnossaan seurakuntamme toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2024–2026 korosti, että toinen työpari antaa uusia mahdollisuuksia toimintamuotoihin ja seurakuntalaisten entistä parempaan tavoittamiseen. Samanaikaisesti seurakunta tekee töitä ukrainalaisten parissa ja kartoittaa resursseja tähän työhön. LisäksiArkkipiispa Leo kiinnitti huomion seurakunnan tuleviin investointeihin.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi sekä viisivuotisen että kolmivuotisen investointisuunnitelmat. Merkittävät investoinnit lähivuosina ovat mm. seuraavat:  Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeamien korjaus ja maalaus, sisäseinien konservointi ja maalaus,  äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen, Rauman rukoushuoneen asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus, Rauman asunnon tuuletuksen parantaminen, hautausmaan siunauskappelin peltikaton maalaus, seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen, seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt, seurakuntatilojen lasten kalusteiden uusiminen ja seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti.

Seurakunnassamme on paljon tehtävää. Samalla tiedän, että seurakunnassamme on paljon osaamista. Seurakunta tarvitsee sinun osaamistasi, että voimme yhdessä kehittää seurakunnastamme jokaisen nykyisen ja tulevan jäsenen koti.