2. Harikkala-Laihinen Riikka

Ikä: Täytän 35 vuotta ensimmäisenä vaalipäivänä 5.11.

Asuinpaikka: Pohjanpellon alue Kaarinan keskustan tuntumassa

Koulutus: Olen kauppatieteen tohtori kansainvälisen liiketoiminnan alalta. Tutkimusaiheitani ovat tunteet, identiteetti ja vuorovaikutus.

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Minulle tärkeintä seurakunnan toiminnan ylläpitämisessä on yhteisön ja yhteisöllisyyden vaaliminen. Tällä tarkoitan sitä, että jokainen seurakunnan jäsen ja jokainen seurakunnan toiminnasta kiinnostunut kokee olevansa tervetullut tiloihin, palveluksiin ja tapahtumiin. Haluaisin, että kulttuuritaustasta, äidinkielestä, asuinpaikasta, iästä tai muista eroista huolimatta kirkko olisi meille kaikille yhteinen koti, jossa jokainen voisi kokea olevansa arvostettu ja tärkeä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi minusta esimerkiksi palveluksia tulee järjestää jatkossakin aktiivisesti myös muualla kuin Turussa. Arvokasta yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä olen itse päässyt kokemaan esimerkiksi kirkkokuorossa sekä Turussa että Raumalla, seurakunnan viestinnän uudistustarvetta pohtivassa työryhmässä ja Rauman pitsiviikon pihakahvilan pyörittämisessä.

3. Harri Outi

Ikä: 52

Kotipaikka: Turku

Ammatti: sairaanhoitaja. Olen töissä Tyks Ortossa Leikkausosastolla.

Mielenkiinnonkohteet seurakunnassa: Lasten ja nuorten toiminta. Minulla on neljä lasta, jotka ovat olleet seurakunnan toiminnassa mukana. Mielestäni on tärkeä turvata lasten ja nuorten toiminnan jatkuminen seurakunnassa. Kaikki lapseni ovat myös koulussa olleet ortodoksisessa uskonnonopetuksessa, jonka toivon jatkuvan muutenkin kuin etänä. Koululaisten kirkkopäiviä pitää jatkossakin järjestää kahdesti vuodessa ja mahdollistaa koululaisten pääsy näihin. Yhteinen toiminta paikanpäällä tekee yhteenkuuluvuuden tunteen, sitä ei tietokoneen kautta tule. Yhteenkuuluvuus auttaa lapsia ja nuoria löytämään seurakunnan yhteisön ja tekee oman uskontomme luonnollisesti elämään kuuluvaksi asiaksi.
Olen laulanut kirkkokuorossa jo 12-vuotiaasta lähtien, siis yli 40 vuotta. Kaikki lapseni ovat myös olleet kuorossa. Harrastan muutenkin kuorolaulua ja se on lähellä sydäntäni perheeni lisäksi. Minusta on tärkeää, että kaikenikäisiä kuorolaisia osallistuu toimituksiin. Kirkkolaulun kauneus liittää minut itseni uskoon ja uskontoon.
Minulle on tärkeää, että varttuneemmille seurakuntalaisille järjestetään omaa toimintaa. Omat vanhempani ovat hyvä esimerkki niistä, jotka sitä kaipaavat. Voisi olla vaikka rukouspalveluksia, retkiä ym. yhdessäoloa.

4. Kulmala Kalle

Ikä: 60

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: FM, kansainvälisen kaupan koulutus, yrittäjäkoulutus ja ilmailualan koulutukset.

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Tärkeimmät mielenkiinnon kohteeni seurakunnassa ovat Jumalanpalvelukset ja ortodoksinen opetus sekä toiminta jotta kaikki seurakuntalaiset kokisivat seurakuntansa kodikseen.

5. Farah Fatena

Ikä: 35

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: Humanististen tieteiden kandidaatti Karttamaantiede

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Ortodoksinen kristillinen kasvatus.

6. Florea Maria

Ikä: 25

Asuinpaikka: Kaarina

Koulutus: Sairaanhoitaja

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Haluan tukea lapsiperheiden, lasten ja nuorten asemaa seurakunnassa. Lisäksi haluan olla mukana säilyttämässä yhteisöllisyyttä seurakunnassa ja lisätä sitä huomioiden kirkon jäsenien mielipiteet. Yhtenä tällaisena asiana pidän romanian kielisten liturgioiden jatkuvuutta. Mielenkiintoihin kuuluu myös kirkon taloudellinen tilanne.

7. Gorgees Rita

Ikä: 27

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: Tradenomi

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Taloushallinto

8. Ratilainen Niina

Ikä: 36

Asuinpaikka: Turku 

Koulutus: Ympäristösuunnittelija (AMK) ja Filosofian maisteri

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Taloudenpito ja hallinto, kirkon alueen kaavoituskysymykset sekä liberaalien arvojen edistäminen.

9. Kuusela Maisa

Ikä: 64

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: lääketieteen tohtori, terveydenhuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääkäri

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa:
Jumalanpalvelusten ja kirkkomusiikin lisäksi olen kiinnostunut kehittämään seurakunnan toimintaa siten, että jokaiselle löytyy oma paikka ja tehtävä.

10. Nikolaev Kirill

Ikä: 42

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: filosofian maisteri suomen kielessä, biologian kandidaatti, pätevä asioimistulkki, datanomi, pätevä biologian ja maantiedon opettaja, kansainvälisesti pätevä huviveneenkuljettaja, tykistötiedustelun reserviluutnantti, tuleva ICT insinööri

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: eri maiden seurakuntalaisten kanssakäyminen, vähäosaisten, yksinäisten ja vaikeissa tilanteissa olevien ihmisten auttaminen, filosofia ja kirjallisuus

11. Rantanen Veera
Ikä
: 47
Asuinpaikka: Salo
Koulutus: Kouluttaja psykoterapeutti
Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Olla mukana kehittämässä seurakunnan toimintaa myös reuna-alueet huomioiden. Yhteisöllisyyden vahvistaminen monikulttuurisessa seurakunnassamme. Lasten- ja nuorten toiminnan rikastuttaminen.

12. Ojanen Tarja

Ikä: 55 vuotta

Asuinpaikka: Rauma

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Pyhän Nikolaoksen rukoushuone Raumalla ja Rauman Tiistaiseura. Näiden kahden pitkien perinteiden vaaliminen ja kehittäminen.

13. Sigfridsson Lenni

Ikä: 23

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: Ylioppilastutkinto, olen tällä hetkellä suorittamassa tietotekniikan tutkintoa (TkK/DI) Turun yliopistossa.

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Seurakunnassa olen kiinnostunut etenkin nuorisotyöstä sekä seurakunnan toimintojen sujuvoittamisesta. Esimerkiksi sunnuntaisin järjestettävien kirkkokahvien toteutuminen on usein vain muutaman ihmisen varassa, mikä ei ole ihanteellista. Ihmisiä tulisi rohkaista osallistumaan.
Myös mm. seurakunnan saavutettavuudessa on puutteita. Seurakunnassamme on yli 3000 jäsentä. Heistä vain murto-osa käy kirkossa. Kirkko kuitenkin kuuluu kaikille. Ihmiset voidaan tuoda lähemmäs seurakuntaa panostamalla lapsi- ja nuorisotyöhön. Jos kirkko ja seurakunta on varhaisesta iästä asti osa elämää, on luonnollista, että tapahtumiin ja palveluksiin osallistutaan myös myöhemmällä iällä.

14. Haapakoski Outi

Ikä: 38

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: Laboratorioanalyytikko

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Minua on aina kiinnostanut seurakunnan yhteisöllisyys ja haluaisin olla kehittämässä seurakuntamme toimintaa siten, että myös jatkossa meillä on yhteisöllinen ja kaikille avoin seurakunta.

15. Sulawko Julita

Nimi: Julita Sulawko

Ikä: 32

Koulutus: Äiti plus fysioterapuetti ja hieroja 

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Perhe

16. Ylinen Mikko

Ikä: 64

Asuinpaikka: Kaarina

Koulutus: Suomen ortodoksinen pappisseminaari; Turun yliopisto: psykologian maisteri.

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Pyhän Aleksandran kirkko ja jumalanpalvelusyhteisöt Turussa ja muualla seurakunnassa.

17. Liljeqvist Tanja

Ikä: 50

Asuinpaikka: Kasnäs, Kemiönsaari.

Koulutus: Hotelli- ja ravintola alan esimies

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Lapset sekä lapsiperheet. Olen erittäin iloinen että seurakunta viimeaikoina on panostanut yhä enemmän ruotsinkieleen. Suomi on äidinkieleni mutta olen käynyt kaikki kouluni ruotsinkielellä joten olen kaksikielinen.

Kielet ovat suuri rikkaus. Uskon että minulla on osaamista sekä  kokemusta  kehittää meidän omaa seurakuntaa.

18. Lehtinen Leena

Ikä: 70

Asuinpaikka : Mynämäki

Koulutus : sairaanhoitaja – kätilö 

Mielenkiinnonkohde seurakunnassa: lapset ja nuoret , ikääntyvät ihmiset / diakoniatyö , maahanmuuttajat.
Hyvä taloudenpito ja varojen järkevä käyttö esim. uuden papin palkkaaminen seurakuntaan .
Helppo lähestyttävyys , matala kynnys seurakuntaan ja sen toimintaan.

19. Oksa Valtteri

Ikä: 25

Asuinpaikka: Salo

Koulutus: Teologian maisteri

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Monipuolisen rukouselämän tarjoaminen jokaiselle seurakuntalaiselle

20. Viitaniemi Vesa

Ikä: 61 vuotta

Asuinpaikka: Turku

Koulutus: Taloustieteen tohtori

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Talous-ja kiinteistöasiat, hyvä hallinto ortodoksinen uskonto, vigilia, humanitaarinen työ

21. Kaari Tapio

Ikä: 60

Asuinpaikka: Pöytyä

Koulutus: teknikko

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: sosiaalityö, ruuan & kahvituksien järjestäminen, seurakunnan kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtiminen

22. Koponen Riitta

Ikä: 77

Koulutus: Työterveyshoitaja, eläkkeellä

Mielenkiinnon kohde seurakunnassa: Tärkeintä minulle on yhteisöllisyys srk:ssa