Vaalin toimittamisen aika

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2023–2027 alkaa sunnuntaina 5.11.2023 ja päättyy 18.11.2023. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon viisitoista (15) jäsentä. Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 24.5.2023, 20 §, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Vaalin tulos julkaistaan Turun ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 19.11.2023 kello 12.

Äänioikeutettujen luettelo

Kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on seurakunnanvaltuuston vaalissa yhtäläinen äänioikeus. Seurakunnanvaltuuston vaalissa äänestävän on oltava 16 vuotta täyttänyt viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. (OrtL 48§)
Ehdotus Turun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettujen luettelo valtuuston jäsenten vaalia varten on seurakunnan jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina (ma, ti, to klo 10-13, ke klo 14-18), Yliopistonkatu 19 B, 20100 Turku, 16.-22.9.2023 välisenä aikana.
Korjausvaatimuksen äänioikeutettujen luetteloon tehtävästä merkinnästä voi esittää asianosainen eli se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Korjausvaatimusta ei voi perustaa seurakunnan jäsenyydessä 31.8.2023 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.
Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään äänioikeutettujen luettelon nähtävilläpitoajan päättymisen jälkeisenä toisena arkipäivänä (26.9.2023).
Vaalilautakunta kokoontuu vahvistamaan äänioikeutettujen luettelon keskiviikkona 27.9.2023.
Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) mukaisesti. Kirkkojärjestys 73 §.

Turku, 30.05.2023

Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja