SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

Möten kommer att fortsätta under hösten!

Sammankommer i församlingssalen i princip den första måndagen i månaden (undantag förekommer) under ledning av fader Andreas, kl. 17.30.

Datumen av sammankommer:

2.9
7.10
4.11
2.12

Vi behandlar centrala temata inom den Ortodoxa Kyrkan.

Alla intresserade hjärtligt välkomna. 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526