SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

 

Sammankommer i församlingssalen i princip den första måndagen i månaden (undantag förekommer) under ledning av fader Andreas, kl. 17.30.

Nästa sammankomster: 4.9. 2.10. 6.11. och 4.12. Vi behandlar centrala temata inom den Ortodoxa Kyrkan. 

Alla intresserade hjärtligt välkomna. 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526