SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

 

Svenska diskussionsgruppen sammanträder varje månads första måndag (undantag förekommer) klockan 17.30 i lilla församlingssalen, Universitetsgatan 19B, under ledning av fader Andreas. 

Nästa sammankomster: 5.9., 3.10. och 7.11.  Tema för denna höst: Ortodoxa kyrkans högtider.

Alla intresserade hjärtligt välkomna. 

 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526