Seurakunnanvaltuuston vaalit 2023

Vaalin toimittamisen aika

Turun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimikaudelle 2024–2027 alkaa sunnuntaina 5.11.2023 ja päättyy 18.11.2023. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon viisitoista (15) jäsentä.  Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 24.5.2023, 20 §, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Vaalin tulos julkaistaan Turun ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 19.11.2023 kello 12.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Turun ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetuilla jäsenillä on oikeus asettaa seurakunnanvaltuustoon ehdokkaita. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan asettaa enintään viisitoista (15) ehdokasta.

Ehdokkaiden asettaminen toteutetaan joko seurakunnasta noudettavalla tai seurakunnan kotisivuilta, www.turkuort.fi, tulostettavalla lomakkeella. Ehdokkaiden täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta ja sähköposti sekä suostumus ehdolle asettumisesta on merkittävä lomakkeelle kirjallisesti. Lisäksi lomakkeelta on löydyttävä vähintään kahden ehdolle asettajan nimet ja allekirjoitukset. 

Ehdokasasetteluasiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon (Yliopistonkatu 19 B, Turku) viimeistään torstaina 21.9.2023.

Vaalikelpoisuus

Kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on seurakunnanvaltuuston vaalissa yhtäläinen äänioikeus. Seurakunnanvaltuuston vaalissa äänestävän on oltava 16 vuotta täyttänyt viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. (OrtL 48§) Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Se asetetaan nähtäville seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 6.10.2023. Lisäksi tässä mainittu ilmoitus julkaistaan Kupoli-lehdessä.

Ehdokasasettelulomake

Kuulutus äänivaltaisten luettelosta 2023