Seurakunnannvaltuuston kokous 13.11.2023

SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS          KUTSU 3 / 2023

Seurakunnanvaltuuston toinen sääntömääräinen kokous

Aika: maanantaina 13. marraskuuta 2023 klo 18

Paikka: Turun ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali, Yliopistokatu 19B, Turku

Asialista

28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

29 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

30 § Turun ortodoksisen seurakunnan investointisuunnitelma 2024–2028

31 § Turun investoinnit ja korjaustarpeet 2024–2026

32 § Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026, talousarvio 2024 ja veroprosentti 2024

33 § Papin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

34 § Kanttorin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

35 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän luopuminen tehtävästä

36 § Rauman kirkon isännöitsijän valinta

37 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän luopuminen tehtävästä

38 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän valinta

39 § Matti Lehtisen hautapaikan hoito

40 § Turun ortodoksisen hautausmaan hinnasto

41 § Aleksandran kirkon pihatyöt, määrärahan esitys

42 § Rauman vuokra-asunto

43 § Seurakunnan kanslian aukioloajat

44 § Kirkkoherran ja hänen perheenjäseniään koskevien laskujen hyväksyjä

45 § Seurakunnan hallinnon tarkastus

46 § Viestintäryhmän raportti

47 § Talousseuranta

48 § Jäsenkehitys seuranta

49 § Muut asiat

50 § Ilmoitusasiat

51 § Seuraava kokous

52 § Kokouksen päättäminen

SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS          ESITYSLISTA 3 / 2023

Seurakunnanvaltuuston toinen sääntömääräinen kokous

Aika: maanantaina 13. marraskuuta 2023 klo 18

Paikka: Turun ortodoksinen seurakunta, seurakuntasali, Yliopistokatu 19 B, Turku

Läsnä:

Delicostea-Faltas Laura, jäsen, Florea Viktor, jäsen, Hannus Reijo, vpj., Koponen Riitta, jäsen, Koskinen Jukka, jäsen, Koskinen Marja, jäsen, Kulmala Kalle, jäsen

Lampropoulos Ioannis, pj. kirkkoherra, Lehtinen Leena, jäsen, Maunila Anna-Leena, jäsen, Miikkola Mikael, jäsen, Nikolaev Kirill, jäsen, Peltola Mika, jäsen, Rantanen Veera, jäsen, Raula Ulla, jäsen

Muut kutsutut: Haapala-Lindholm Leena, sihteeri

Poissa:

28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokouskutsu on lähetetty seurakunnanvaltuuston jäsenille 26.10.2023. Kokouskutsu on ollut nähtävillä ilmoitustaululla ja seurakunnan internetsivuilla 26.10.2023. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksessa jaettu esityslista.

PÄÄTÖS:

29 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KJ:n 81 § mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Kirkkojärjestyksen 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastaa kaksi seurakunnanvaltuuston valitsema tarkastaja 7 päivän kuluessa kokouksen päätymisestä.

ESITYS: Sihteerinä toimii seurakuntasihteeri Haapala-Lindholm. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, jotka voivat toimia tarvittaessa ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS:

30 § Turun ortodoksisen seurakunnan investointisuunnitelma 2024–2028

Kiinteistölautakunnan kokous, 5.9.2023, 28 §

Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole ollut erillistä viisivuotista investointisuunnitelma.

Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024 on kirjattu seuraavat investointi-/korjaustarpeet:

Vuodelle 2023 seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen. Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostusta ja Aleksandran kirkon ikoneiden konservointi.

Vuodelle 2023 oli suunniteltu myös kuulutus seurakunnan hautausmaan hautojen/hautamuistomerkkien kunnostamisesta, siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen. Myös hautausmaan maapohjan omistusoikeuden selvittäminen ja siirtyminen seurakunnalle Turun kaupungilta vastikkeetta.

Näiden lisäksi vuodelle 2023 oli suunniteltu Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostus ja asunnon tuuletuksen parantaminen.

Vuosien 2024–2025 oli suunniteltu Turun seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt. Pääkirkon sisäseinien korjausmaalaus, restaurointi ja seinien halkeamien korjaus ja maalaus. Rauman rukoushuoneen ulkoseinien maalaus.

ESITYS: Kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että seurakunta laatii erillisen investointisuunnitelman, joka päivitetään vuosittain talousarviovalmistelujen yhteydessä. Ensimmäinen investointisuunnitelma käsitellään syksyllä 2024. Sen valmistelutyö alkaa keväällä 2024.

Lisäksi syksystä 2024 lähtien kiinteistölautakunnan jäsenet kokoontuvat yhdessä seurakunnanneuvoston jäsenten kanssa. Kokouksessa keskustellaan seurakunnan lyhyen ja pitkä ajan investointitarpeista.

Vuosien 2024–2028 seurakunnan investoinnit ovat:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus sekä sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen Turun Aleksandran kirkkoon.
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen
 5. Turun seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen sekä seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 6. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen
 7. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti.
 8. Turun Aleksandran kirkon ulkomaalaus
 9. Turun Aleksandran kirkon vesikaton tarkistus

Seurakuntatilojen selvityksiin ja korjauksiin osallistutetaan seurakunnan työntekijät ja lapset/nuoret ja seurakuntatilojen käyttäjät.

Kiinteistölautakunta lähettää investointi- ja korjaussuunnitelma seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole ollut erillistä viisivuotista investointisuunnitelmaa.

Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2024 on kirjattu seuraavat investointi-/korjaustarpeet:

 • Vuodelle 2023 seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen
 • Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostusta
 • Aleksandran kirkon ikoneiden konservointi

Vuodelle 2023 oli suunniteltu lisäksi seuraavat tehtävät:

 • Kuulutus seurakunnan hautausmaan hautojen/hautamuistomerkkien kunnostamisesta ja siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaamisesta
 • Hautausmaan maapohjan omistusoikeuden selvittäminen ja siirtyminen seurakunnalle Turun kaupungilta vastikkeetta  
 • Rauman rukoushuoneen ikkunoiden kunnostus ja asunnon tuuletuksen parantaminen

Vuosien 2024–2025 suunnitelmat olivat:

 • Turun seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 •  Pääkirkon sisäseinien korjausmaalaus, restaurointi ja seinien halkeamien korjaus ja maalaus
 • Rauman rukoushuoneen ulkoseinien maalaus

————–

Seurakunnanneuvoston kokous 23.10.2023, 3§

ESITYS: Kiinteistölautakunta (5.9.2023, 28 §) esittää seurakunnanneuvostolle, että seurakunta laatii investointisuunnitelman, joka päivitetään vuosittain talousarviovalmistelujen yhteydessä. Ensimmäinen investointisuunnitelma käsitellään syksyllä 2024. Sen valmistelutyö alkaa keväällä 2024. Lisäksi syksystä 2024 kiinteistölautakunnan jäsenet kokoontuvat yhdessä seurakunnanneuvoston jäsenien kanssa ja keskustelevat yhdessä seurakunnan lyhyen ja pitkä ajan investointitarpeista.

Vuosien 2024–2028 seurakunnan investoinnit ovat:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeamien korjaus ja maalaus sekä sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoisto ja induktiosilmukka asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen
 5. Seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen
 6. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 7. Seurakuntatilojen lasten kalusteiden uusiminen
 8. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti
 9. Turun Aleksandran kirkon ulkomaalaus
 10. Turun Aleksandran kirkon vesikaton tarkistus

Seurakuntatilojen selvityksiin ja korjauksiin osallistutetaan seurakunnan työntekijät ja lapset/nuoret sekä seurakuntatilojen käyttäjät

Kiinteistölautakunta lähettää investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi

Seurakunnanneuvosto lähettää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistölautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (23.10.2023, 3 §) esittää seurakunnanneuvostolle, että seurakunta laatii investointisuunnitelman, joka päivitetään vuosittain talousarviovalmistelujen yhteydessä. Ensimmäinen investointisuunnitelma käsitellään syksyllä 2024. Sen valmistelutyö alkaa keväällä 2024. Lisäksi syksystä 2024 kiinteistölautakunnan jäsenet kokoontuvat yhdessä seurakunnanneuvoston jäsenien kanssa ja keskustelevat yhdessä seurakunnan lyhyen ja pitkä ajan investointitarpeista.

Vuosien 2024–2028 seurakunnan investoinnit ovat:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeamien korjaus ja maalaus sekä sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoisto ja induktiosilmukka asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen
 5. Seurakunnan työntekijöiden työtilojen selvittäminen
 6. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt
 7. Seurakuntatilojen lasten kalusteiden uusiminen
 8. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti
 9. Turun Aleksandran kirkon ulkomaalaus
 10. Turun Aleksandran kirkon vesikaton tarkistus

Seurakuntatilojen selvityksiin ja korjauksiin osallistutetaan seurakunnan työntekijät ja lapset/nuoret sekä seurakuntatilojen käyttäjät

Kiinteistölautakunta lähettää investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi

Seurakunnanneuvosto lähettää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistölautakunnan esityksen.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistölautakunta, Seurakunnanneuvosto

31 § Turun investoinnit ja korjaustarpeet 2024–2026

Kiinteistölautakunnan kokous, 5.9.2023, 29 §

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolme

vuoden aikana Turun Aleksandran kirkossa, seurakuntatiloissa ja Rauman rukoushuoneella

Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet verokertymästä ja sijoitustuotoilla tai rahoittaa vieraalla pääomalla. Turun tulorahoitus ei ole riittävä rahoittamaan suunniteltuja investointeja kokonaisuudessaan.

P. Aleksandra kirkon osalta seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselta ja museovirastolta. Rauman rukoushuoneen maalaukseen seurakunta hakee avustusta Vanha Rauma Säätiöltä. Investointien kustannusarvioselvitykset valmistelevat konsultti Mika Immonen, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Seurakunta on sitoutunut kustantamaan omistamien liikehuoneistojen sopimuksen kuuluvat korjaukset KOY Aleksandrassa. Seurakunta varaa vuosittain tarvittavan määrärahan talousarvioon kyseisiin korjauksiin.  

Talousarvion 2024 seuraavasti:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus ja sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoisto ja induktiosilmukka asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Selvitys seurakunnan työntekijöiden työtilatarpeesta
 5. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton vaurioiden korjaaminen

Talousarvion 2025 seuraavasti:

 1. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt, selvitys ja toteutus
 2. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen

Talousarvion 2026 seuraavasti:

 1. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti

Kiinteistölautakunta lähettää kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanneuvostolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

————–

Seurakunnanneuvoston kokous 23.10.2023, 4 §

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolmen

vuoden aikana Turun kirkossa ja seurakuntatiloissa sekä Rauman rukoushuoneella.

Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet verokertymästä ja sijoitustuotoilla tai rahoittaa vieraalla pääomalla. Turun tulorahoitus ei ole riittävä rahoittamaan suunniteltuja investointeja kokonaisuudessaan.

P. Aleksandra kirkon osalta seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Rauman rukoushuoneen ulkomaalaukseen seurakunta hakee avustusta Vanhan Rauman Säätiöltä. 

Investointien kustannusarvioselvitykset valmistelevat konsultti Mika Immonen, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Seurakunta on sitoutunut kustantamaan omistamien liikehuoneistojen rasitesopimukseen kuuluvat korjaukset KOY Aleksandrassa. Seurakunta varaa vuosittain tarvittavan määrärahan talousarvioon kyseisiin korjauksiin.

Kiinteistölautakunta (3.10.2023, 29 §) esittää seurakunnanneuvostolle seuraavat korjaukset vuosille 2024–2026.  

Talousarvion 2024 seuraavasti:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus ja sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus, maalaus ja asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Selvitys seurakunnan työntekijöiden työtilatarpeesta
 5. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton maalaaminen

Talousarvion 2025 seuraavasti:

 1. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt selvitys ja toteutus
 2. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen

Talousarvion 2026 seuraavasti:

 1. Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti

Seurakunnanneuvosto lähettää kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

——————-

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (23.10.2023, 4 §) seurakunnanvaltuustolle että Turun ortodoksisen seurakunnan investoi seuraavien kolmen

vuoden aikana Turun kirkossa ja seurakuntatiloissa sekä Rauman rukoushuoneella.

Seurakunta rahoittaa investoinnit säästöillä, jotka ovat kertyneet verokertymästä ja sijoitustuotoilla tai rahoittaa vieraalla pääomalla. Turun tulorahoitus ei ole riittävä rahoittamaan suunniteltuja investointeja kokonaisuudessaan.

P. Aleksandra kirkon osalta seurakunta hakee korjausavustusta Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Rauman rukoushuoneen ulkomaalaukseen seurakunta hakee avustusta Vanhan Rauman Säätiöltä. 

Investointien kustannusarvioselvitykset valmistelevat konsultti Mika Immonen, kirkkoherra Ioannis Lampropoulos ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Seurakunta on sitoutunut kustantamaan omistamien liikehuoneistojen rasitesopimukseen kuuluvat korjaukset KOY Aleksandrassa. Seurakunta varaa vuosittain tarvittavan määrärahan talousarvioon kyseisiin korjauksiin.

Seurakunnanneuvosto esittää seuraavat korjaukset vuosille 2024–2026.  

Talousarvion 2024 seuraavasti:

 1. Turun Aleksandran kirkon ulko- ja sisäseinien halkeaminen korjaus ja maalaus ja sisäseinien konservointi ja maalaus
 2. Äänentoiston ja induktiosilmukan asentaminen Turun Aleksandran kirkossa
 3. Rauman rukoushuoneen ja asunnon ikkunoiden kunnostus, maalaus ja asunnon tuuletuksen parantaminen
 4. Selvitys seurakunnan työntekijöiden työtilatarpeesta
 5. Hautausmaan siunauskappelin peltikaton maalaaminen

Talousarvion 2025 seuraavasti:

 1. Seurakuntatilojen eteisen ja kerhohuoneen perusparannustyöt selvitys ja toteutus
 2. Seurakuntatiloissa olevien lasten kalusteiden uusiminen

Talousarvion 2026 seuraavasti:

 • Seurakuntatiloissa olevan keittiön remontti

PÄÄTÖS:

Seurakunnanneuvosto lähettää kolmevuotisen investointi- ja korjaussuunnitelman seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kiinteistölautakunta, seurakunnanneuvosto

32 § Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026, talousarvio 2024 ja veroprosentti 2024

Seurakunnanneuvoston kokous, 29.5.2023 9§

Turun ortodoksisen seurakunnan toimintasuunnitelmassa on kirjattu seuraava ”seurakunnan perustehtäviä varten seurakunnalla on kirkkoherra ja kanttori, jotka toimittavat tarvittavat palvelukset seurakunnan alueella. Koska seurakunta on alueena suuri, joutuu seurakunta palkkaamaan myös muita pappeja ja kanttoreita esim. päiväpalkalla. Seurakunnalla olisi tarve palkata toinen pappi, joka on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.”

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee seurakunnan henkilöstöresursseista ja tekee tarvittavat päätökset.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto keskusteli seurakunnan henkilöstöresursseista. Neuvosto järjestää strategiasuunnittelupäivän, johon osallistuvat neuvoston ja valtuuston jäsenet. Neuvosto päättää strategiasta suunnittelupäivän jälkeen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

————

Seurakunnanneuvoston kokous 22.8.2023, 6 §

Seurakunnanneuvosto kokouksessaan (29.5.2023, 9§) keskusteli seurakunnan henkilöstöresursseista. Neuvosto päätti järjestää strategiasuunnittelupäivän, johon osallistuvat neuvoston ja valtuuston jäsenet ja päättää strategiasta suunnittelupäivän jälkeen.

Lisäksi seurakunnanneuvosto päätti pyytää kirkkoherralta kirjallinen luonnosesitys seurakunnan toiminnan linjauksista.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto osallistuu seurakunnan toiminnan arviointi- ja kehittämistilaisuudessa ke 6.9.2023 klo 18:00. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kirje myös seurakunnanvaltuuston jäsenille. Tilaisuuteen on kutsuttu seurakunnan jäsenet. Tulevassa Kupoli-lehdessä on kaksi erilista tekstiä keskustelutilaisuudesta.

Seurakunnanneuvosto keskustelee liite 4 toiminnan linjauksen luonnoksesta.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

————

Seurakunnanneuvoston kokous 22.8.2023, 7 §

Valtiovarainministeriön kesäkuun 2023 talousseurannan julkaisun mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vuonna 2024 BKT kasvaa 1,4 prosenttia kotitalouksien ostovoiman kohentuessa, kun hintojen nousu hidastuu ja kotitalouksien tulot kasvavat. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,9 prosenttiin, kun kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja kasvaa siitä kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, mutta myös hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä, eikä alijäämä ole pienenemässä ennustejaksolla.

Turun ortodoksinen seurakunnan viimeisten vuosien positiivinen jäsenkehitys vaikuttaa positiivisesti myös kirkollisverokertymä. Turun ortodoksisen seurakunnalla ei ole vierasta pääoma. Seurakunnan hallinto oli linjannut, että vieraan pääoman takia seurakunnalla ei ole varaa palkata lisää henkilöstöä tai tehdä muuta investointeja toiminnan kehittämiseksi.

Seurakunta on maksanut vieraan pääoman. Seurakunnan hallinto keskustelee ja päättää syksyllä 2023 lisää resurssien palkkaamisesta ja seurakunnan toiminnan uudelleen organisoimisesta.  

ESITYS: Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmat laaditaan seuraavien periaatteiden mukaan.

Verotulokertymä on arvioitu 780 000 €, mikä on 30 000 € enemmän edellisen vuoden arviosta (v. 2022: 771 078 € ja v. 2021: 729 126 €). Korotus tehdään varovaisuuden periaatteella. Vuoden 2023 verotulokertymä on ollut kesäkuun loppuun mennessä 8,7 % odotettua suurempi. Verokertymä kehitykseen vaikuttaa seurakunnan positiivinen jäsenkehitys ja ansiotulokehitys. Verotulot on laskettu vuoden 2023 veroprosentilla, joka on 1,75 %.

Vuoden 2024-2026 toimintakulut sisältävät kahden papin ja kanttorin, yhden määräaikaisen ja osa-aikaisen arkistotyöntekijän ja kristinoppikoulun ja lastenleirin leirijohtajien palkkaamista.

Piispankokouksen suositus on, että seurakunta hankkii toimessa olevalle papistolle ja kanttoreille työasut. Seurakunta hankkii joka kolmas vuosi työntekijöille työvaatteet. Ensimmäinen hankinta toteutetaan vuonna 2024.

Talousarvio laaditaan ensiksi edellisten talousvuosien toteutuneiden lukujen ja kustannuspaikoista vastaavien työntekijöiden arvioiden perusteella. Lisäksi talousarvion laatimisessa huomioidaan inflaatiokorotukset ja mahdolliset seuraavien vuosien palkan korotukset. Talousarvion pohjana on vuoden 2023 elokuun toteumavertailu.

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikka vastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja seurakunnanneuvostolla on kustannuspaikka kohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Turun ortodoksisen seurakunnan tulot muodostuvat seurakuntalaisilta kerätyistä verotuloista, vuokratuloista ja muista seurakunnan toiminnan tuotoista.

Seurakunnan suurimmat menot ovat henkilöstö- ja kiinteistökulut sekä keskusrahastomaksut.

Vuoden 2022–2024 kiinteistökulut ja investoinnit sisältävät sekä Turun p. Aleksandran kirkon sisäseinien korjaus- ja maalauskustannukset ja Rauman kirkon ulkomaalauskustannukset, että kustannuksen p. Aleksandran kirkon pihan vuosittaisista viherhuollon kustannuksista. 

Seurakunnanneuvosto käsittelee vuosien 2024–2026 investoinnit erikseen seuraavissa kokouksissa.

Talousarvio esitys käsitellään seurakunnanneuvoston kokouksessa ma 23.10.2023.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto, kirkkoherra ja Ioannis Lampropoulos sekä Leena Ursinius.

————

Seurakunnanneuvoston kokous, 23.10.2023, 5 §

Turun ortodoksinen seurakunta kuuluu Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin arkkipiispakuntaan. Turun seurakunnan seurakuntalaiset asuvat Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja Ahvenanmaalla. Seurakunnan on oltava palveleva, kaikille avoin, elävä ja tulevaisuuteen luottava yhteisö. Seurakunnan toimintakulttuuri on keskusteleva ja avoin. Seurakunta toimii yhteistyössä Turun ja koko seurakunnan alueella eri toimijoiden ja hiippakunnan muiden työtekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Seurakunnan uutiset, tapahtumat ja päätökset julkistetaan avoimesti ja laajasti.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoitus on kattaa kaikki seurakunnan toiminta-alueet ja parantaa seurakuntalaisten palvelemista. Suunnitelma yhdistää voimavarat seurakunnan tavoitteiden kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on järjestää toimintaa niin, että seurakunnan aktiivista toimintaa toteutetaan Turun lisäksi seurakunnan eri alueilla kuten Salossa, Raumalla ja Ahvenanmaalla.

Seurakunnan talouden hoidossa on noudatettava hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 111). Seurakunnan tuloja saa käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen (OrtL 79§). Talousarvioon on otettava ne tulot, jotka ovat kyseiselle vuodelle odotettavissa. Talousarvioon on otettava ne menot, jotka jo tehtyjen päätösten mukaan on seuraavan vuoden kuluessa suoritettava (KJ112). Seurakunnan keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

Seurakunnan hallinnon perimmäinen tehtävä on luoda henkiset ja aineelliset edellytykset jumalanpalveluselämälle, pastoraaliselle työlle ja muulle kirkolliselle toiminnalle.

Talousarvion tilikartta kehitettään palvelemaan seurakunnan perustehtäviä. Talousarvio laaditaan niin, että seurakunnan tulot kattavat seurakunnan menot. Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja seurakunnanneuvostolla on kustannuspaikka kohtainen harkintavalta enintään 15 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.

Seurakunnan talous perustuu verokertymään ja pääomatuottoihin.  Seurakunnan talouteen vaikuttaa valtiontalouden tila.

Turun ortodoksisen seurakunnan kokonaistulos on ollut viime vuosina hyvä lainan maksueristä huolimatta. Seurakunta on maksanut viimeisen erän lainasta keväällä 2022. Seurakunnan talousnäkymät ovat vakaat, koska seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut. Liikevaihto on ollut suuruudeltaan noin 1,2 miljoonaa ja nousee 1,4 miljoonaan.

Verotulot ovat resurssi, jonka mukaan seurakunnan pitää kattaa perustoimintansa. Verokertymä on kasvanut 17 % vuodesta 2018. Kasvu perustuu sekä ansiotulokehitykseen että seurakunnan jäsenmäärän kasvuun. Verokertymä on arvioittu niin, että seurakunnan veroprosentti on 1,75 % (758 000 €).

Seurakunnan verokertymän kehitykseen vaikuttaa tulevaisuudessa jäsenmäärä kehitys. Seurakunnan tehtävä on panostaa toiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten kohtaamiseen.

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

Talousarvion määrärahat jakaantuvat seuraavalla tavalla:

Suurimmat menoerät talousarviossa ovat henkilöstökulut, kiinteistönhoito ja keskusrahastomaksut.

Seurakunnanneuvosto lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 KP Arkkipiispa Leolle lausuntoa varten.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

 1. se hyväksyy Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026. (Liite 1)
 2. vahvistaa vuodelle 2024 veroprosentiksi 1,75 %
 3. vahvistaa talousarvion vuodelle 2024

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja Arkkipiispa Leo

——————-

KP Arkkipiispan Leon lausunto, Liite 1

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että:

 1. se hyväksyy Turun ortodoksisen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026. (Liite 2)
 2. vahvistaa vuodelle 2024 veroprosentiksi 1,75 %
 3. vahvistaa talousarvion vuodelle 2024

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

33 § Papin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

Seurakunnanneuvoston kokous 23.10.2023, 6 §

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan papin toimi Turun ortodoksisessa seurakunnassa.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/Seurakunnan tehtävästä luetaan kirkkojärjestyksestä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia). Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä. 

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakunta selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen mutta ei kehitä seurakunnan toiminta pitkälle aikavälille. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.   

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Papin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n 65.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on –93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat –90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja arkkipiispa Leo

——————-

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (23.10.2023, 6 §) esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan papin toimi Turun ortodoksisessa seurakunnassa.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/Seurakunnan tehtävästä luetaan kirkkojärjestyksestä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia). Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä. 

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakunta selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen mutta ei kehitä seurakunnan toiminta pitkälle aikavälille. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.   

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Papin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n 65.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on –93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat –90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: KP Arkkipiispa Leo ja seurakunnanneuvosto

34 § Kanttorin toimen perustaminen Turun ortodoksisessa seurakunnassa

Seurakunnanneuvoston kokous, 23.10.2023, 7 §

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan kanttorin toimi Turun ortodoksiseen seurakunnaan.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/seurakunnan tehtävät luetellaan kirkkojärjestyksessä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia).

Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä. 

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakuntaa selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen, mutta ei kehitä seurakunnan toimintaa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.   

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Kanttorin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n 59.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 saakka keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto ja arkkipiispa Leo

——————-

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että perustetaan kanttorin toimi Turun ortodoksiseen seurakunnaan.

(OrtL 56 §, OrtL 59 §, KJ 87 §, KJ 94 §)

Perustelut:

Laki ortodoksisesta kirkosta 2 §:n mukaan kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen, diakonia- ja hyväntekeväisyystyön sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon/seurakunnan tehtävät luetellaan kirkkojärjestyksessä pykälissä 1 § – 10 § (1 § Pyhät toimitukset, 3 § Papilliset toimitukset, 4 § Jumalanpalvelus, 5 § Ehtoollinen, 6 § Kaste ja mirhalla voitelu, 7 § Avioliittoon vihkiminen, 8 § Hautaan siunaaminen, 9 § Kristillinen kasvatus, opetus ja sielunhoito ja 10 § Diakonia).

Seurakuntatyö sisältää seuraavat työalueet: jumalanpalvelukset, pastoraalinen työ, kirkkomusiikki, aikuistyö, katekumeenityö, ekumenia, maahanmuuttajatyö, nuoriso ja lapsityö, uskonnonopetus, diakoniatyö ja tiedotus.

Turun ortodoksisella seurakunnalla on kolme vakituista täysaikaista työntekijää (kirkkoherra, kanttori, seurakuntasihteeri).

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä on kasvanut n. 10 % vuodesta 2015 (2015; 2769 ja 2022; 3033). Lokakuussa 2023 kokonaisjäsenmäärä on n. 3250 jäsentä. 

Seurakunnan jumalanpalveluksien toimittamisessa, seurakuntaa avustaa jumalapalveluksien toimittamisessa 4 pappia ja 3 kanttoria. Keikkapappien ja keikkakanttorien palkkaaminen auttaa seurakuntaa selviytymään jumalapalvelusten toimittamiseen, mutta ei kehitä seurakunnan toimintaa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan toiminnan kehittäminen edellyttää, että seurakunnassa työskentelee kaksi työparia.   

Osa lapsi- ja nuoristyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja kanttorin työkuviin ja osa diakoniatyöstä on sisällytetty kirkkoherran työnkuvaan ja kanslistin työtehtäviin ja osa viestintätyöstä on sisällytetty kirkkoherran ja seurakuntasihteeriin työtehtäviin. Toimintakaudelle 2024–2026 Turun ortodoksisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyö ja viestintää organisoidaan uudelleen. Uudelleen organisointi edellyttää lisää henkilöresursseja.

Kanttorin toimen perustamisen talousvaikutus on vuonna 2024 n 59.000 (sis. sivukulut)

Talousarviovuosi 2024 ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat alijäämäiset. Talousarviovuosi 2024 on – 93 230 € alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2025–2026 ovat – 90 730 € alijäämäiset. Seurakunnan toiminnan toteuttaminen perustui vuoteen 2023 saakka keikkapappien ja keikkakanttorin palkkaamiseen. Uusien työntekijöiden palkkaaminen edellyttää uudenlaista taloussuunnittelua. Seurakunnan taloudellista kokonaisuutta kehitetään tulevan seurakunnanvaltuuston kaudella.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: KP Arkkipiispa Leo ja seurakunnanneuvosto

35 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän luopuminen tehtävästä

Seurakunnanneuvoston kokous 14.9.2023, 5 §

Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijä Leena Juusela on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä (21.8.2023). OrtKL 51 § mukaan eron myöntämisestä päättää toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. OrtKj 87 § mukaan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Leena Juuselalle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (14.9.2023, 5 §) esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Leena Juuselalle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Leena Juusela

36 § Rauman p. Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän valinta

Seurakunnanneuvoston kokous, 14.9.2023, 6§

OrtKj 76 § mukaan, jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet vallinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Kirkkoherra keskustelee Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9. Keskustelun jälkeen seurakunnanneuvosto tekee esityksensä seurakunnanvaltuustolle

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

Seurakunnanneuvoston kokous 23.10.2023, 8 §

Kirkkoherra keskusteli Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Jani Varjon. Jani Varjo on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (23.10.2023, 8 §) esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneen isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Jani Varjon. Jani Varjo on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Jani Varjo

37 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän luopuminen tehtävästä

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 22.8.2023, 8 §

Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijä Eila Sintonen on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä. OrtKL 51 § mukaan eron myöntämisestä päättää toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. OrtKj 87 § mukaan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijät valitsee seurakunnanvaltuusto.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Eila Sintoselle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (22.8.2023, 8 §) seurakunnanvaltuustolle, että se myöntää Eila Sintoselle eron isännöitsijän tehtävästä.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Eila Sintonen

38 § Turun p. Aleksandran kirkon isännöitsijän valinta

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 22.8.2023, 9 §

OrtKj 76 § mukaan, jos muun luottamushenkilön kuin seurakunnanvaltuuston jäsenen paikka tulee pysyvästi avoimeksi kesken toimikauden, on hänet vallinneen toimielimen valittava viipymättä hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Aleksandran kirkon isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Kaisa Ivaska-Papaioannou. Kaisa Ivaska-Papaioannou on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (22.8.2023, 9 §) seurakunnanvaltuustolle, että se valitsee Pyhän Aleksandran kirkon isännöitsijän vapautuneelle paikalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodelle 2023 Kaisa Ivaska-Papaioannou. Kaisa Ivaska-Papaioannou on käytettävissä tehtävään.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Kaisa Ivaska-Papaioannou

39 § Matti Lehtisen hautapaikan hoito

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 22.8.2023, 10 §

Matti Lehtinen on testamentannut rahavarojaTurun ortodoksiselle seurakunnalle. Hänet on haudattu Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaalle.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että Matti Lehtisen hautapaikkaa hoidetaan. Seurakunnanneuvosto esittää, että Matti Lehtisen varoista siirretään 1000 € seurakunnan hautainhoitorahastoon, josta maksetaan vuosittain hautainhoitomaksu niin kauan kuin pääomaa riittää.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (22.8.2023, 10 §)  seurakunnanvaltuustolle, että Matti Lehtisen hautapaikkaa hoidetaan. Seurakunnanneuvosto esittää, että Matti Lehtisen varoista siirretään 1000 € seurakunnan hautainhoitorahastoon, josta maksetaan vuosittain hautainhoitomaksu niin kauan kuin pääomaa riittää.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Leena Haapala-Lindholm, Leena Ursinius

40 § Turun ortodoksisen hautausmaan hinnasto

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 22.8.2023, 11 §

Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaan hinnasto on vuodesta 2011. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 127 §: mukaan seurakunnanvaltuusto päättää haudoista perittävästä maksusta.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi uuden haudoista perittävät maksut (Liite 5).

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

—————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (22.8.2023, 11 §) seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi uuden haudoista perittävät maksut (Liite 3).

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Leena Haapala-Lindholm, Leena Ursinius

41 § Aleksandran kirkon pihatyöt, määrärahan esitys

Kiinteistölautakunnan kokous 18.4.2023, 5.4.2023 3§

Turun Toriparkki Oy on aloittanut lokakuussa 2022 seurakunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset työt kirkon pihan osan alueen maapohjan kevennyksestä ja kirkon portaiden korjaamisesta. Työt ovat jääneet piha-alueella osittain kesken, koska Toriparikilta puuttuivat kirkon takaosan piha-alueen sovitut maapinnan tasauksen ja alueen istutussuunnittelutyöt. Toriparkilta tuli pihapiirustus (Olli Ruusumaa, Bonthouse Oy, liite 1). Kiinteistölautakunta oli pyytänyt lausuntoja tai kommentteja Turun rakennusvalvonnalta (liite 2), Varhan pelastuslaitokselta (liite 3) sekä Museovirastolta (liite 4). Kiinteistölautakunta tutustui viranomaisten kommentteihin ja lausuntoihin.

Päätös: Saatujen kommenttien ja lausuntojen perustelleella kiinteistölautakunta päätti esittää, että pihapiirustus voidaan toteuttaa kokouksessa sovitun muutoksin (liite 5, pihapiirroksen merkityt muutokset), mikäli Turun rakennusvalvonta myöntää luvan autopaikkojen siirtämiseen. Sen lisäksi tulee naapuria kuulla, koska autopaikat tulevat olemaan naapuritontin rajapinnassa.

Kiinteistölautakunnan kokous, 19.4.2023, 11 §

ESITYS: Edellisen kokouksen päätettyä tuli seurakunnalle lisätietoa Turun kaupungin/rakennusvalvonnan hortonomilta pihan puista, jotka sijaitsevat alueella, johon uudet pysäköintipaikat ovat suunniteltu toteutettavaksi.

Pihapiirustussuunnitelma otetaan uudelleen käsittelyyn.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Kiinteistölautakunnan kokous, 19.4.2023, 12 §                         

Seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm on pyytänyt lausuntoja Turun kaupungin rakennusvalvonnasta, Varhan pelastuslaitoksesta ja museovirastosta. Seurakunta sai myös lisä lausuntoa Turun kaupungin rakennusvalvonnan arboristilta.

Lausuntojen perustella seurakunta ei pysty toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa ja siirtämään parkkipaikkoja pois kirkon läheisyydestä.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee ja tekee uuden päätöksen Aleksandran kirkon pihasuunnitelmasta uusien tietojen pohjalta.

PÄÄTÖS: Autopaikat säilytettään kirkon pihalla vanhoissa paikoissa. Ei muutosta. Seurakunnalle toimitetaan uusi pihasuunnitelma hyväksyttäväksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Turun Toriparkki, Mika Immonen.

Kiinteistölautakunnan kokous, 31.5.2023, 19 §

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan (19.4. 11§ ja 12 §), että

1. pihapiirustussuunnitelma otetaan uudelleen käsittelyyn.

2. autopaikat säilytettään kirkon pihalla vanhoissa paikoissa ja 3. seurakunnalle toimitetaan uusi pihasuunnitelma hyväksyttäväksi.

Seurakunnan kiinteistölautakunnan edustajat kokoontuivat yhdessä Toriparkin ja kaupungin edustajien kanssa 27.4. ja tekivät pihakatselmuksen sekä keskustelivat pihatöiden jatkosta. Kokouksessa sovittiin, että Jari Tschernij valmistelee uuden pihasuunnitelman ja lähettää seurakunnan kiinteistölautakunnalle käsiteltäväksi.

Liite 1 Pihapiirustus 1

Liite 2 Kuva pihapiirustuksesta

Liite 3 Uudet valaistus pylväät

Liite 4 Pihasuunnitelma kaapeloinneilla

Kaivuuliike Kummala & Kumpp. Oy:n kustannusarvion mukaan uusien pihakaapelointien tekemisestä, sisältäen suunnitelmassa näkyvät kaapeliojat, putket ja timanttiporaukset on 4300,00 €, sisältäen alv 24 %.

ESITYS: Kiinteistölautakunta keskustelee uudesta pihasuunnitelmasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Kiinteistölautakunta hyväksyy pihakaapeloinnin kustannusarvion. Lisäksi kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle, että piharemontin yhteydessä teetätetään pihaan tulevan tien korjaukset. Töiden loppu saattamiseksi kiinteistölautakunta esittää seurakunnanneuvostolle ja seurakunnanvaltuustolle 12.500 € sis. alv. 24 % lisämäärärahan varaamista.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanneuvosto, seurakunnanvaltuusto

————–

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 23.10.2023, 12 §

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti 12 500 € lisämäärärahaa p. Aleksandran kirkon pihatöiden loppusaattamiseksi.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

————–

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää (23.10.2023, 12 §) seurakunnanvaltuustolle kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti 12 500 € lisämäärärahaa p. Aleksandran kirkon pihatöiden loppusaattamiseksi.

PÄÄTÖS:

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Leena Ursinius

42 § Rauman vuokra-asunto

Kiinteistölautakunnan kokous 5.9.2023, 31 §

Leena Juusela on irtisanonut vuokrasopimuksensa. Vuokrasopimus päättyy 30.9.2023. Kirkkoherra on sopinut vuokralaisen kanssa, että vuokralainen voi pitää huonekalut asunnossa 15.10. asti. Kirkkoherra tarkastaa asunnon kunnon 26.9.

ESITYS: Tiedoksi.

PÄÄTÖS: Asia saatettiin tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanneuvosto

Seurakunnanneuvoston kokous, 8.10.2023, 7

ESITYS: Julkaistaan asunnon vuokrailmoitus seurakunnan internet- ja Facebookin sivuilla.

Vuokra on 300 €/kk. Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön erillisen mittauksen mukaan. Vuokralainen antaa yhden kuukauden vuokran määrää vastaavan vakuuden vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä.

Vuokralainen huolehtii kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta.

Vuokralaisella tulee olla laaja kotivakuutus.

Asunto sijaitsee rukoushuoneen vieressä. Seurakunta on oikeus käyttää piha-aluetta seurakunnan toiminnan järjestämiseksi.

PÄÄTÖS: Ennen vuokrailmoituksen julkaisemista, kirkkoherra keskustelee huoneiston vuokrauksesta Rauman Tiistaiseuran kanssa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

——————-

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 23.10.2023, 9 §

Kirkkoherra keskusteli Rauman rukoushuoneen isännöitsijän valinnasta Rauman yhteisön kanssa 26.9. Asunnon vuokraamisesta on ollut kiinnostusta.

Aikaisemmin asunnon vuokraamisen ehdoissa oli, että vuokralainen huolehtii kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta. Asunnon vuokraaminen ja kiinteistön talonmiehen tehtävät ovat sopimuksessa epäselviä.

ESITYS: Julkaistaan asunnon vuokrailmoitus seurakunnan internet- ja Facebook-sivuilla.

Vuokra on 500 €/kk.  Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vuokralainen maksaa kuluttamansa sähkön erillisen mittauksen mukaan. Vuokralainen antaa yhden kuukauden vuokran määrää vastaavan vakuuden vuokrasuhteen ehtojen täyttämisestä. Vuokralaisella tulee olla laaja kotivakuutus. Asunto sijaitsee rukoushuoneen vieressä. Seurakunta on oikeus käyttää piha-aluetta seurakunnan toiminnan järjestämiseksi.

Vuokralainen voi halutessaan huolehtia kiinteistön ja alueen kunnossa- ja puhtaanpidosta ja siivouksesta. Tehtävistä maksetaan erillistä korvausta. Työtehtävät määritellään kirjallisessa työsopimuksessa.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

——————-

ESITYS: Tiedoksi

PÄÄTÖS:

43 § Seurakunnan kanslian aukioloajat

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 23.10.2023, 9 §

Kanslian aukioloajat ovat maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 10–13 ja keskiviikkona kello 13-16, mutta keskiviikkoisin 1.9.-31.5. kanslia on ollut avoinna klo 14-18. Keskiviikon iltapäivän päivystysajalle ei ole enää tarvetta, koska suurin osa asiakaspalvelusta hoituu joko sähköpostitse tai puhelimella.

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan kanslian aukioloajat ovat 1.1.2024 alkaen maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 10–13 ja keskiviikkona kello 13–16.  Turun ortodoksinen kirkko on avoinna ma-la joka päivä klo 11–16, myös ke ja la klo 17 saakka. Sovittaessa mm.  seurakuntatilojen vuokralainen voi noutaa avaimet kirkosta kirkon aukioloaikoina. Kansliaa hoitava henkilö voi tarpeen vaatiessa sopia asiakkaan kanssa tapaamisen kanslian aukioloaikojen ulkopuolella.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

——————-

ESITYS: Tiedoksi uudet seurakunnan kanslian maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 10–13 ja keskiviikkona kello 13–16.

PÄÄTÖS:

44 § Kirkkoherran ja hänen perheenjäseniään koskevien laskujen hyväksyjä

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 23.10.2023, 11 §

ESITYS: Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran ja hänen perheenjäseniänsä koskevat sopimukset, laskut tai palkat tarkistaa ulkopuolinen henkilö. Seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja hyväksyy sopimukset ja laskut.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

Anna-Leena Maunila toimi puheenjohtajana asian 11 § ajan. Kirkkoherra Ioannis Lampropoulos poistui kokouksesta asian 11 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

——————

ESITYS: Tiedoksi

PÄÄTÖS:

45 § Seurakunnan hallinnon tarkastus

Seurakunnanneuvoston neuvoston, 23.10.2023, 5 §

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 72 §:n mukaan seurakunnantarkastuksen tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä elämää, kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja taloudellista kehitystä.

Piispan tulee tehdä kokonaistarkastus hiippakuntansa seurakunnassa vähintään joka viides vuosi. Piispa voi lisäksi suorittaa hiippakuntansa seurakunnassa osittaisen tarkastuksen. Piispa määrää tarkastuksen ajan sekä avustajansa tarkastuksen laadun ja laajuuden mukaan. Piispa voi määrätä palvelukeskuksen johtajan, lakimiehen, taloudenhoitajan tai muun henkilön toimittamaan puolestaan tarkastuksen tai osan siitä. (28.11.2012/41 v. 2020)

Seurakunnantarkastuksesta ja sen ajankohdasta on ilmoitettava asianomaisen seurakunnan kirkkoherralle sekä tarkastukseen määrätyille avustajille.

Seurakunnan kokonaistarkastuksen yhteydessä tulee pitää piispan johdolla seurakuntalaisten kokous sekä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokous.

Seurakunnantarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka on toimitettava seurakunnalle kuukauden kuluessa tarkastuksen päättymisestä. Seurakunnanneuvoston on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin tarkastuspöytäkirja antaa aihetta.

Turun ortodoksisen seurakunnan hallinnon tarkastus pidettiin 16.–17.8. Hallinnon tarkastuksen suoritti palvelukeskuksen johtaja Jari Rönkkö, lakimies Jouni Heino, talouspäällikkö Henna Mynttinen, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Antti Räsänen ja tiedonhallinnan asiantuntija Sari Hirvonen. KP Arkkipiispa Leo ilmoittaa varsinaisen tarkastuksen ajankohdasta myöhemmin syksyllä.

Palvelukeskus johtajan Jari Rönkön pyynnöstä hallinnon tarkastajat keskustelivat seurakunnan hallintoelimien puheenjohtajiston kanssa seurakunnan hallinnosta. Kokoukseen osallistuivat Hannus Reijo ja Maunila Anna-Leena ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Oksman Jorma.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto keskustelee seurakunnan hallinnon tarkastuksen tuloksista.

PÄÄTÖS: Seurakunnanneuvosto keskusteli seurakunnan hallinnon tarkastuksen tuloksista.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

——————-

ESITYS: Tiedoksi

PÄÄTÖS:

46 § Viestintäryhmän raportti

Seurakunnanneuvoston kokous 29.5.2023, 4 §

Turun ortodoksisella seurakunnan viestintäkanavat ovat: Kupoli-lehti, Aamun koitto -lehti, seurakunnan omat nettisivut turkuort.fi ja seurakunnan omat Facebook-sivut.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto perustaa viestintäryhmän. Viestintäryhmän tehtävä on arvioida seurakunnan viestinnän ja tehdä tarvittavat esitykset seurakunnanneuvostolle viestinnän kehittämiseksi.

Viestintäryhmään kuuluu Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Leena Haapala-Lindholm ja Ioannis Lampropoulos. Viestintäryhmällä on oikeus kuulla viestintäasiatuntijoita.

Viestintäryhmä tuo esityksensä seurakunnanneuvostolle 15.9. mennessä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Haapala-Lindholm Leena ja Ioannis Lampropoulos

———–

Seurakunnanneuvoston kokous 14.9.2023, 4 §

Seurakunnanneuvosto perusti viestintäryhmän. Ryhmän jäsenet ovat Maria Hokkinen, Sanna-Maija Rautakoski, Riikka Harikkala-Laihinen, Leena Haapala-Lindholm ja Ioannis Lampropoulos. Leena ei ole osallistunut viestintäryhmän kokouksiin resurssien säästämiseksi. 

Ryhmän tehtävä oli arvioida seurakunnan viestinnän ja tehdä tarvittavat esitykset seurakunnanneuvostolle viestinnän kehittämiseksi. Viestintäryhmä kokoontui kaksi kerta 20.6. ja 22.8. Kokouksessa viestintäryhmä asetti tavoitteeksi, että seurakunnan viestinnän on oltava kutsuva, osallistava ja vuorovaikutteinen.

Liitteenä 1 Viestintäryhmien kokousten muistiot

ESITYS: Seurakunta käynnistää verkkosivujen uudistushankeen. Uusien nettisivujen tavoitteet ovat saavutettavuus, monikielisuus ja helppolukuisuus. Seurakunnan uudet nettisivut siirretään Suomen ort. kirkon yhteiselle palvelimelle. Seurakunta pyytää tarjousta kirkon IT-asiatuntijalta nettisivujen teknisestä ylläpidosta.

Seurakunnanneuvosto jatkaa viestintäryhmän toimeksianto. Ryhmä toimitti sekä uusien sivujen uudistumishankkeen ohjausryhmänä että käytännöntyön tekijänä. Viestintäryhmällä on oikeus käyttää ulkopuolista asiantuntijapalvelua nettisivujen uudistamiseen.

Seurakunnanneuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle, että talousvuodelle 2024 varataan 5 000 € uusien sivujen kehittämiseksi.

Seurakunnanneuvosto toimii uusien sivujen testiryhmänä.

Uudet seurakunnan nettisivut julkaistaan syksyllä 2024.

Kupoli-lehti kehitetään saadun palautteen perustella.

Talousarvioon varataan joka vuosi 1 000 € seurakuntatyön tukevan painomateriaalin tekemiseen.

Seurakunnan viestinnän pitkäaikavälin tavoite on kehittää sähköinen monikielinen uutiskirje, jonka seurakuntalainen voi tilata itselleen.

Seurakunta luo oman kriisiviestinnän keväällä 2024.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: seurakunnanvaltuusto

——————-

ESITYS: Tiedoksi Liitteenä 4 Viestintäryhmien kokousten muistiot

PÄÄTÖS:

47 § Talousseuranta

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (23.10.2023, 15 §) lähettää tiedoksi seurakunnanvaltuustolle seurakunnan talousseuranta 3/2023, Liite 5 ja verotulojen kehitys 1-9/2023 raportti Liite 6

PÄÄTÖS:

48 § Jäsenkehitys seuranta

ESITYS: Seurakunnanneuvosto (23.10.2023, 16 §) lähettää tiedoksi seurakunnanvaltuustolle seurakunnan jäsenkehitysseuranta 3/2023, Liite 7

PÄÄTÖS:

49 § Muut asiat

Asia 1.

Asia 2.

50 § Ilmoitusasiat

Asia 1:

51 § Seuraavien kokouksien ajankohdat

Mahdollisesta ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan ajoissa seurakunnanvaltuuston jäsenille

52 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Kutsuna Turussa 25.10.2023

                                     Ioannis Lampropoulos, kirkkoherra

Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 13. marraskuuta 2023Ioannis Lampropoulos             Leena Haapala-Lindholm                  
puheenjohtaja                           sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi Turussa 13.11.2023


pöytäkirjan tarkastaja              pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja ilmoitustaululle ja seurakunnannettisivuille 14.marraskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm 

Seurakuntasihteeri

Pöytäkirja on saanut lainvoiman 28.marraskuuta 2023

Leena Haapala-Lindholm 

Seurakuntasihteeri

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00–15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 14.11.2023. Tämän seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään 28.11.2023.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi