PAPPEUDEN SAKRAMENTTI

 

Jumalanpalvelusten ja sakramenttien toimittajina ovat papit tai piispa. Perustaessaan kirkon Jeesus asetti apostolinsa seuraajikseen ja antoi heille Pyhän Hengen. Tehtäviinsä Jeesus kutsui opetuslapset antaessaan heille kastekäskyn (Matt. 28:19-20) sekä oikeuden päästää ja sitoa syntejä (Matt. 18:18).

Pappeudessa on kolme astetta: piispuus, pappeus ja diakonius.

Jokainen piispa on kolmen muun piispan virkaan vihkimä. Näiden vihkimysten ketju ulottuu aina apostoleihin saakka. Tätä kutsutaan apostoliseksi seuraannoksi.

Piispa taas voi vihkiä pappeja ja diakoneja. Pappi toimittaa vihkimyksensä nojalla sakramentteja. Diakonit avustavat papistoa eivätkä voi toimita sakramentteja itsenäisesti. Piispat, papit ja diakonit vihitään virkaansa kätten päälle panemisen kautta.

Ortodoksisessa kirkossa papiksi voidaan vihkiä nuhteeton mies, joka on ennen papiksi vihkimystä avioitunut tai päättänyt elää naimattomana. Seurakunnan papin toimeen vaadittavan pätevyyden voi saavuttaa suorittamalla Itä-Suomen yliopistossa ja Ortodoksisessa seminaarissa asianmukaiset opinnot.