PÄÄTÖKSENTEKO SEURAKUNNASSA

 

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 56§). Valtuuston tehtävät on määritelty tarkemmin Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä (87§).

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 59§)