Ortodoksiseen kirkkoon liittyminen

Minustako ortodoksi?

Oletko kiinnostunut ortodoksisesta kirkosta? Tule kuulemaan lisää kirkon uskosta ja perinteestä! Avoin luentosarja katekumeeneille, ortodoksisen kirkon jäsenyyttä joskus pohtineille ja kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille.

Paikka: Turun ortodoksisen seurakunnan kerhotila (Yliopistonkatu 19 B 3)

Aika: Joka toinen lauantai kello 16:00 – 17:00, ensimmäinen kokoontuminen 13.1.2024

Ohjelma:

23.3. Mitä tapahtuu pääsiäisenä?

Pyhän Aleksandran kirkossa vigiliapalvelus aina lauantaisin klo 17 alkaen, tervetuloa osallistumaan myös palveluksiin!  isä Mikko Leistola (mikko.leistola@gmail.com). Luentoihin ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: isä Mikko Leistola (mikko.leistola@gmail.com)

Lämpimästi tervetuloa!

Jos sinulla on kysyttävää kirkkoon liittymisestä ole yhteydessä seurakunnan pappiin isä Jannikseen puh. 050 357 3675, s-posti: ioannis.lampropoulos@ort.fi

 

Ortodoksiseen kirkkoon liittyy vuosittain noin tuhat ihmistä. Liittyminen kirkkoon saattaa olla jopa vuosien harkinnan tulos. Tänä aikana on hyvä jo tutustua kirkon elämään ja jumalanpalveluksiin. Jotkut tutustuvat kirkkoon vierailemalla Valamon ja Lintulan luostareissa, toiset laulamalla kirkkokuorossa tai harrastamalla ikonimaalausta tai toimimalla jossain muussa seurakunnan toimintapiirissä.

Jos harkitset kirkkoon liittymistä, ota yhteyttä seurakunnan kirkkoherraan. Pappi ohjaa liittyjää vastaten kysymyksiin ja antaen ohjeita kirkon opetukseen ja perinteeseen liittyen. Hän voi myös suositella kirjallisuutta, jotka sopivat erityisesti kirkkoon liittymistä harkitsevalle. Tältä sivulta löytyy myös pieni kirjalistaus.

Jumalanpalvelukset ovat yleisesti ortodoksisuuden sekä seurakunnan ydintoimintaa ja erityisesti liturgia on ortodoksisen elämän keskus. Jumalanpalveluksessa seurakunta yhdessä ja yksilöinä pyrkii Jumalan yhteyteen rukouksen kautta. Jumalanpalveluksiin osallistuminen ja niihin tutustuminen onkin hyvin tärkeää kirkkoon liittymistä harkitsevalle. Palvelukset ovat kaikille avoimia eikä niihin osallistumista pidä jännittää: kirkossa ei ole mitään erityisiä sääntöjä, joita tulisi noudattaa (sakramentit, kuten pyhä ehtoollinen on varattu vain ortodoksisen kirkon jäsenille). Tule siis jumalanpalvelukseen ja tutustu sekä seurakunnan ydintoimintaan että seurakuntaan ja seurakuntalaisiin itsessään.

Kirkkoon liittyvällä on rippi-isä sekä kummi, jotka ohjaavat ja auttavat liittyvää kirkon elämään, ortodoksisen opin ja erilaisten tapojen sekä näihin kohdituvien kysymyksien kanssa. Rippi-isä on se henkilö, jonka luona säännöllisesti ortodoksisen tavan mukaan käydään synnintunnustuksella eli osallistutaan katumuksen sakramenttiin. Kummin tulee olla aikuinen ja ortodoksisen kirkon jäsen. Jos kirkkoon liittyvä ei itse tunne kummiksi sopivaa henkilöä, pappi auttaa tällaisen henkilön löytämisessä. Pappi opastaa myös nimikkopyhän eli taivaallisen esirukoilijan valitsemisessa. Liitettävän nimi ei kuitenkaan vaihdu kirkkoon liittämisen yhteydessä.

Ennen kirkkoon liittymistä osallistutaan ensimmäisen kerran katumuksen sakramenttiin. Tämän sakramentin jälkeen voidaan toimittaa kaste ja/tai mirhavoitelun sakramentti, jonka kautta varsinaisesti liitetän ortodoksiseen kirkkoon. Jos liittyjä on aiemmin kastettu kristillisen kirkon jäseneksi, kastetta ei uusita, vaan toimitetaan pelkkä mirhavoitelu. Sen jälkeen liittyjä osallistuu ensimmäistä kertaa ehtoolliseen ja hänestä on tullut ortodoksisen kirkon täysivaltainen jäsen.

Myös ortodoksisesta kirkosta eronneen paluu kirkon jäsenyyteen tapahtuu aina katumuksen sakramentin kautta. Palaavan on siis otettava henkilökohtaisesti yhteyttä kotiseurakuntansa papistoon ja sovittava aika sakramenttiin osallistumista varten.

Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät uskonnonvapauslain mukaan pääsääntöisesti hänen huoltajansa yhdessä.

Lasta ei voi kastaa tai liittää ortodoksisen seurakunnan jäseneksi, ellei ainakin toinen vanhemmista ole sen jäsen. 12 vuotta täyttänyt lapsi voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa siitä eronneeksi vain omalla suostumuksellaan. 15 vuotta täyttäneet voivat uskonnonvapauslain mukaan huoltajiensa kirjallisella suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erota siitä. Vasta 18 vuotta täyttänyt päättää kirkkoon kuulumisesta itsenäisesti.

 

KIRJALLISUUTTA

Anthony (Bloom), Surožin metropoliitta:

 • Elävä rukous
 • Rukouskoulu
 • Tuhlaajapojan paluu

Arseni, arkkimandriitta: Ortodoksinen sanasto

Colliander, Tito: Ortodoksinen usko ja elämännäkemys

Filokalia 1-5

Härkönen, Jyrki: Ortodoksinen etiikka ja dogmatiikka

Ilarion (Alfejev), pappismunkki: Uskon mysteeri

Jeesuksen rukous. Koonnut Valamon luostain igumeni Hariton.

Johannes, skeemaigumeni: Valamon vanhuksen kirjeitä

Johannes Damaskolainen, pyhä: Ortodoksisen uskon tarkka esitys 1-4

Kallistos (Ware), Diokleian metropoliitta:

 • Ortodoksinen tie
 • Pyhä Henki kristityn elämässä
 • Sisäinen valtakunta

Kristoduli, nunna:

 • Hiljaisuuden kosketus
 • Kuinka minusta tuli ortodoksi
 • Rukouksen valaisema tie
 • Rukouksen virta
 • Sielun lääke
 • Sydämen kaipuu

Kärkkäinen, Tapani: Kirkon historia : ortodoksin käsikirja

Merras, Merja: Ortodoksinen elämäntapa

Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. isä Ambrosius ja Markku Haapio

Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten – kirkkotiedon käsikirja

Paavali, arkkipiispa:

 • Miten uskomme
 • Uskon pidot

Schmeman, Aleksander:

 • Maailman elämän edestä
 • Suuri paasto

Seisokaamme hyvin: ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali. Toim.  Risto Aikonen & Sirpa Okulov.

Seppälä, Johannes: Uskon ohjeeksi

Serafim (Seppälä), munkki: Tie ylösnousemukseen

Sidoroff Matti ja arkkipiispa Paavali: Kaste ja katumus

Vaeltajan kertomukset

 

 

 

 

LINKKEJÄ

Suomen ortodoksinen kirkko

 • Kirkkoon liittyminen: Sivupalkissa Tutustu ortodoksiseen kirkkoon -aiheisia linkkejä
 • Podcastit: Suomen ortodoksisen kirkon nettisivuilla on julkaistu 2013 alkaen äänitteitä, joissa haastatellaan asiantuntijoita tai käsitellään muuten monia kirkkoon ja sen yhteyteen liittyvään elämään linkittyviä aiheita. Näitä voi kuunnella niin tietokoneella kuin älypuhelimellakin.

Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta

 • Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on ortodoksisen kirkon perinteeseen sitoutunut seurakuntien tukijärjestö, joka toiminnallaan vahvistaa jäsentensä hengellistä kasvua, elävää yhteyttä kirkkoon ja yhteisöllisyyttä.
 • Veljeskunnan sivustolta löytyy erilaista opintomateriaalia, mm. opintokokonaisuus rukouksesta

Sana papilta -blogi

Ortodoksi.net

 • Ortodoksi.net on yksityisten ortodoksien vapaaehtoistyönä tekemä ja ylläpitämä sivusto. Sivusto on suunniteltu ortodokseille ja ortodoksisuudesta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy paljon artikkeleja liittyen ortodoksiseen kirkkoon. Lisäksi Ortodoksi.net tuottaa materiaalia mm. YouTubeen, jossa tällä hetkellä uusimpana opetusvideot sakramenteista, joissa esittelijänä toimii KS Joensuun piispa Arseni.

Tsasounan suunnalta

 • Artikkeleja ja kirjoituksia mm.  ortodoksisesta uskosta, traditiosta, jumalanpalveluksista ja sakramenteista sekä kirkkoisien opetuksista.