Kupoli 5/2017, papin palsta

Rakkaat koululaisten vanhemmat

 

Miksi tällainen otsikko? Haluan tällä kertaa papin palstalla kiinnittää huomiota tärkeään asiaan, joka voi vaikuttaa teidän lapsenne tulevaisuuteen.

Ihmisen identiteetti – käsitys itsestä, siis minäkuva – koostuu monesta asiasta. Vanhempien tehtävä on tukea lasta oman identiteetin rakentumisessa, niin että tämä aikuistuessaan olisi tasapainossa oman taustansa ja ympärillä olevan yhteiskunnan arvojen kanssa. Uskonto on yksi identiteetin osa-alue. On tärkeää, että lapsi oppii jo kouluikäisenä tuntemaan oman uskonnon traditioita ja oppeja. Jos haluamme toimia ekumeenisesti ja käydä dialogia myös muiden uskontojen kanssa, on meidän ensin tunnettava oma uskontomme. Tästä syystä on tärkeää, että lapsi pääsee osallistumaan oman uskonnon opetukseen.

Toinen hyvä syy uskonnon opiskeluun on yleissivistys. Nykyaikana tuntuu olevan vallalla käsitys, että meidän ei tarvitse tietää kaikkea: voihan faktat tarkistaa internetistä, jos niitä tarvitsee. Haluaisimme mieluiten opiskella vain asioita, joita pidämme viihdyttävinä tai hyödyllisinä. On totta, että koulussa opiskellaan monia oppiaineita, joita ei välttämättä tarvita enää myöhemmin työelämässä (ammatinvalinnasta riippuen). Yleissivistys on kuitenkin tärkeää ihan jokaisessa ammatissa. On hyvä tietää edes vähän monesta asiasta. Silloin on helpompi myös keskustella erilaisten ihmisten kanssa luontevasti.

Kaikki kouluikäiset ortodoksit eivät kuitenkaan osallistu oman uskonnon opetukseen. Syyt tähän ovat moninaisia. Koulu voi olla haluton tarjoamaan ortodoksisen uskonnon opetusta käytännön järjestelyjen vuoksi. Ehkä koulu on mukana yhteisen katsomusaineen kokeilussa, eikä edes yritä järjestää vähemmistöuskonnoille omaa opetusta. Oppilas voi myös itse vastustaa oman uskonnon tunneilla käymistä: ehkä hän haluaa olla parhaan ystävänsä kanssa samassa luokassa myös uskontotuntien ajan eikä poistua oman uskonnon ryhmään edes tunniksi tai pariksi viikon aikana.

Seurakunta tekee kaiken voitavansa, jotta koulut järjestäisivät ortodoksisen uskonnon opetusta kaikille seurakuntamme kouluikäisille lapsille. Laki ei kuitenkaan anna seurakunnalle tässä asiassa paljon valtaa. Päävastuu on vanhemmilla. Joskus oman uskonnon opetusta on kerta kaikkiaan vaadittava koulusta, sillä koulun aloitteesta sitä ei välttämättä tarjota.  Vanhempien aktiivisuus ja keskustelu lapsen kanssa on myös tärkeää, jotta lapsi itse ymmärtäisi oman uskonnon opiskelun tärkeyden. Oma uskonto on osa yleissivistystä ja identiteettiä, jota ilman on vaikea elää.

Toivotan kaikille seurakuntalaisille hyvää ja rauhallista Herran syntymäjuhlaa ja uutta vuotta!

Isä Ion Durac

Teksti on julkaistu Turun ortodoksisessa seurakuntalehti Kupolissa numerossa 5/2017.