Kupoli 5/2016, artikkeli

Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneen 60-vuotisjuhla ja Rauman Tiistaiseuran 65-vuotisjuhla

Raumalla vietettiin syyskuun lopussa kaksinkertaista juhlaa. Samana viikonloppuna juhlistettiin Rauman Tiistaiseuran 65-vuotista taivalta sekä rukoushuoneen 60-vuotispäivää. Rukoushuoneella toimitettiin lauantai-iltana vigilia ja sunnuntaina 25.9. vedenpyhitys ja liturgia kello 9.30 alkaen. Juhlapalvelukset toimitti KS Joensuun piispa Arseni.

Vuonna 1945 seurakunnan historiankirjoituksen mukaan Raumalla toimitettiin ensimmäinen ortodoksinen jumalanpalvelus sodan jälkeen Raumalle siirretyn opettajaseminaarin tiloissa. Vuonna 1951 vanha ja perinteinen karjalaisten kerho, tiistaiseura, aloitti tärkeän toimintansa Raumalla. Tiistaiseuran perustaminen oli myös ensimmäinen askel kohti omaa rukoushuonetta. Jumalanpalveluksia toimitettiin ja tiistaiseuralaiset kokoontuivat kodeissa, mutta oman rukoushuoneen saaminen Raumalle koettiin erittäin tärkeäksi. Vuonna 1952 saatiin tieto, että ortodoksisen kirkkokunnan jälleenrakennustoimikunta oli sisällyttänyt rakennusohjelmaansa Rauman rukoushuoneen. Täysin uutta kirkkorakennusta ei kuitenkaan ollut tarkoitus rakentaa. Vuonna 1954 Turun ortodoksisen seurakunnan valtuusto päätti ostaa Länsikatu 10:n kiinteistön rukoushuoneeksi. Kiinteistössä tehtiin korjauksia ja rakennuksen toiseen siipeen rakennettiin sali rukoushuoneeksi sekä keittiötilat. Korjaustöiden päätyttyä rukoushuone siunattiin ja otettiin käyttöön 2.11.1956.

Näin ortodoksinen jumalanpalveluselämä sai tukevan jalansijan Raumalla. Myös Tiistaiseura sai vakinaisen kokouspaikan rukoushuoneesta. Eikä jumalanpalveluksia ja tiistaiseuran toimintaa voi edelleenkään erottaa toisistaan: jo kymmenien vuosien ajan nämä kaksi ovat kulkeneet käsi kädessä Raumalla.

Liturgian jälkeen juhlaväki siirtyi juhlalounaalle. Juhlassa pitämässään puheessa piispa Arseni painotti tiistaiseuratoiminnan tärkeyttä seurakunnissa: ”Tiistaiseura on varmasti alkujaan ollut erityisesti evakoitujen karjalaisten yhdysside, uskonnollisen identiteetin vahvistaja sekä ortodoksisen uskon tunnetuksi tekijä tässäkin kaupungissa.” Toiminnan painopisteet ovat ajan myötä muuttuneet uskonnolliseen aikuiskasvatukseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yleensä toiminnan kautta kirkkoon ja seurakuntaan sitouttamiseen. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, kuinka tärkeää toiminnan ylläpitäminen on – riippumatta siitä kuinka paljon tai vähän ihmisiä on mukana. ”Pieni ja sopuisa, yhteen hiileen puhaltava joukko saa paljon myönteistä aikaan.”

Juhlaan toivat tervehdyksensä myös Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti sekä Rauman evankelis-luterilaisen seurakunnan vt. kirkkoherra Heimo Hietanen. Lehti onnitteli puheessaan rukoushuonetta ja Tiistaiseuraa ja kiitti yhteistyöhalukkuudesta, joka näkyy rukoushuoneen toiminnassa. ”Rauman kaupunki haluaa luoda ilmapiirin, jossa kaikki voivat elää juuri sellaisina kuin ovat. Hyvässä sopusoinnussa, toisia kunnioittaen ja tukien.” Myös Hietanen kiitteli yhteistyön sujuvuudesta ja mainitsi erityisesti ekumeenisen rukousviikon, johon eri kristillisten seurakuntien yhteistyö Raumalla erityisesti kulminoituu. ”Ekumenia on muuttunut yhteiseksi todistukseksi ja rukoukseksi.”

Emmi Lainio

Teksti on julkaistu Turun ortodoksisessa seurakuntalehti Kupolissa numerossa 5/2016