Ortodoksinen kirkko viettää loppiaisena Kristuksen kasteen juhlaa, joka on yksi kahdestatoista suuresta juhlasta. Kristuksen ollessa 30 vuoden ikäinen, hän meni  pyhän Johannes Edelläkävijän luo Jordanille ja pyysi kastetta. Johannes kieltäytyi ensin kastamasta Kristusta. Kristuksenhan tulisi kastaa hänet. Kristus vakuutti kuitenkin Johannekselle, että hänen oli tehtävä se. Tällöin Jumalan tahto täyttyisi. Johanneksen kastettua Kristuksen taivaasta kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt”. Pyhä Henki laskeutui Kristuksen päälle taivaasta kuin kyyhkynen. Kristuksen kasteen yhteydessä ilmestyi koko Pyhä Kolminaisuus: Isän ääni kuului taivaasta, Poika kastettiin ja Pyhä Henki laskeutui alas kyyhkysen muodossa.

Kristuksen kasteen muistoksi toimitetaan juhlapäivänä suuri vedenpyhitys. Pieni vedenpyhitys puolestaan toimitetaan kirkon juhlapäivänä, eräiden kirkollisten toimitusten yhteydessä ja muulloinkin tarvittaessa. Pyhitettyä vettä voi viedä pullossa kotiin nautittavaksi esimerkiksi sairauden aikana. Pyhitettyä vettä säilytetään monissa kirkoissa erillisissä astioissa, joista sitä voi ottaa tarpeen mukaan.

Teofaniaa eli Jumalan ilmestymisen, Kristuksen kasteen juhlaa vietetään 6.1.