Herran suurista juhlista viimeinen kirkkovuoden kierrossa on Kristuksen kirkastumisen juhla. Kristuksen kirkastuminen tapahtui ennen hänen kärsimyksiään. Jumala halusi Kristuksen kirkastumisen kautta vahvistaa opetuslapsien uskoa näyttämällä heille jumalallisen kunnian loisteen.

Ennen kirkastumistaan Kristus otti läheisimmät opetuslapsensa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen mukaansa rukoilemaan Taaborin vuorelle. Opetuslasten katsellessa Kristus alkoi loistaa jumalallista valoa, ja profeetat Mooses ja Elia ilmestyivät heille.

Juhlapäivän liturgian lopussa on uudishedelmien siunaus, johon voi tuoda uutta satoa siunattavaksi.

Krituksen kirkastumisen vietetään vuosittain 6.8.