Kun Neitsyt Maria oli kolmevuotias, hänen vanhempansa täyttivät lupauksensa pyhittää rukoustensa lapsi Jumalalle. Joakim ja Anna veivät Marian kasvatettavaksi temppeliin, jossa ylipappi Sakarias otti hänet vastaan. Maria nousi itse temppelin korkeat portaat, jonka jälkeen Sakarias vei hänet kaikkein pyhimpään, jonne hän itsekin sai mennä vain kerran vuodessa. Temppelissä Maria valmistautui suureen tehtäväänsä opiskelemalla Jumalan lakia.

Neitsyt Marian temppeliinkäynti on yksi kirkkovuoden kahdestatoista suuresta juhlasta, jota vietetään 21.11.