KASTEEN SAKRAMENTTI

 

Kasteen sakramentin perusta löytyy Raamatusta (Matt. 28:19-20; Mark. 16:16) Kristuksen on omasta kasteesta Jordanilla. Kaste on kirkon jäseneksi tulemisen mysteerio. Kaste merkitsee Jumalan yhteyteen tulemista, uudeksi ihmiseksi syntymistä ja vanhasta elämästä luopumista.

Itse kastetoimitus on kaksi osainen. Se sisältää sekä kasteen sakramentin että mirhavoitelun sakramentin. Mirhavoitelu voidaan kuitenkin toimittaa myös erikseen, jos kirkkoon liittyvä on aikaisemmin kastettu muuhun kristilliseen kirkkon, eikä kastetta tällöin toimiteta uudelleen.

Kastetta edeltävät perinteen mukaan

  1. rukousket lapsivuoteessa olevan äidin puolesta
  2. nimenanto, joka tulisi perinteen mukaan toimittaa jo kahdeksantena päivänä syntymästä, usein se kuitenkin yhdistetään kastetoimitukseen
  3. kirkottaminen neljäntenäkymmenentenä päivänä syntymästä.

Nimeksi lapselle valitaan perinteisesti yksi nimi, joka on sen pyhän nimi, joka on valittu lapsen taivaalliseksi esirukoilijaksi ja jonka muistopäivänä lapsi juhlii nimipäiviää (nykyään myös useampia nimiä voidaan valita, mutta yhden tulisi olla pyhä nimi, jonka mukaan nimipäivä myös määräytyy).

Itse kastetoimitus toimitetaan yleensä lapsen ollessa noin 2 kuukauden ikäinen. Lapsella tulee olla vähintään yksi kummi, joka on ortodoksisen kirkon jäsen. Mahdolliset muut kummit voivat olla myös muista kristillisistä kirkoista. Pappi voi tarvittaessa auttaa kummin etsimisessä. Pappiin onkin hyvä ottaa yhteyttä muutenkin mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen.

Suomen lain mukaan lapsi seuraa uskontokuntaansa nähden äitiä, elleivät vanhemmat toisin sovi. Ortodoksisen kirkon jäseneksi voidaan siis kastaa ortodoksivanhempien lapsi tai lapsi, jonka vanhemmista toinen on ortodoksisen kirkon jäsen. Kasteeseen tarvitaan kuitenkin molempien vanhempien suostumus.

Itse kaste toimitetaan mieluiten kirkossa, mutta papin kanssa sovittaessa voidaan kaste toimittaa myös esimerkiksi kotona.

Itse toimitus alkaa nimen annolla, jos sitä ei ennen kastetta ole toimitettu. Kastettava lapsi riisutaan ja kummi tuo lapsen pyyhkeeseen suojattuna kasteen toimittavan papin luokse. Nimenantorukouksen jälkeen ortodoksikummi lukee uskontunnustuksen lapsen puolesta uskon vakuuseksi.

Varsinainen kaste alkaa vedepyhityksellä. Kastettava upotetaan kolmesti veteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Veteen upottaminen kuvaa kastettavan osallistumista Kristuksen kuolemaan ja vedestä nouseminen Hänen ylösnousemiseen.

Kasteen jälkeen kastettu puetaan uuden elämän merkiksi puhtaan valkoiseen pukuun. Tämän jälkeen siirrytään toisen pyhän mysteerion, mirhalla voitelun, toimittamiseen.