AVIOLIITON SAKRAMENTTI

 

Ortodoksisessa kirkossa avioliiton sakramenttiin liittyy vahvasti Jumalan siunauksen hakeminen liitolle sekä sen vahvistaminen sakramentin kautta. Tämän vuoksi vihkiminen voidaan ortodoksisessa kirkossa toimittaa vain, jos toinen kuuluu ortodoksiseen kirkkoon ja toinenkin kristilliseeen, esim. luterilaiseen tai katoliseen kirkkoon. Mikäli toinen puolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon, vihkimisen suorittaa esimerkiksi maistraatti ja avioliitto voidaan siunata ortodoksikirkossa lyhyellä rukouspalveluksella.

Avioliittoon vihkimisestä, avioliiton esteiden tutkinnasta ja vihkimiseen liittyvistä käytännön asioista suunnitellessasi ota yhteyttä seurakuntaan sekä keskustele vihkivän papin kanssa. Ennen vihkimistä tulee tehdä avioliiton esteiden tutkinta, jonka suorittaa maistraatti. Häitä suunnitellessa myös on hyvä muistaa, että ortodoksisessa kirkossa ei vihitä avioliittoon tiettyjen paasto- ja juhlakausien aikana. Nämä ajat löytyvät kirkkokalenterista.

Varsinaista vihkitoimitusta edeltää kirkollinen kihlaus, ellei sitä ole aikaisemmiin toimitettu erillisenä valveluksena. Hyvin tavallista kuitenkin on, että kihlaus yhdistetään vihkitoimitukseen. Kirkollisessa kihlauksessa pappi asettaa sormuksen vihittävien oikeaan nimettömään. Ortodoksit pitävätkin usein vihkisormusta oikeassa kädessä.

Vihkiparilla on toimituksessa todistajat tai vihkikummit, jotka pitävät toimituksen aikana vihittävien yllä vihkikruunuja. Kruunut muistuttavat, että avioliitossa molempien on tehtävä uhrauksia yhteiseksi hyväksi, kuten marttyyrit ovat uhranneet itsensä kirkon puolesta kantaen uskon kruunua korkealla. Varhaiskirkon aikana vihkiminen on sinetöity ehtoolliseseen osallistumalla. Tästä on muistona vihkiparille tarjottu yhteinen malja. Kruunaamisen jälkeen luetaan epistola (Ef. 5: 20 – 33) ja evankeliumi, jossa Kristus tekee ensimmäisen ihmeensä Kaanaan häissä (Joh. 2:1 – 12). Isä meidän -rukouksen jälkeen pappi siunaa viinimaljan ja antaa siitä molemmille juotavaksi kolme kertaa. Yhteisen maljan nauttimisen jälkeen pappi ja vihkipari kiertävät kolme kertaa vihkipöydän ympäri juhlavassa saatossa. Kiertäminen ja ympyrän muoto symboloivat ikuisuutta ja täydellisyyttä.

Osa avioliitoista päättyy avioeroon. Kirkko voi vihkiä eronneet myös toiseen ja kolmanteen avioliittoon.