Kupoli 2/2018

Toriparkkihanke etenee kirkon naapurissa

Muutoksia liikennejärjestelyihin Pyhän Aleksandran kirkon ympärillä

 

Turun Toriparkin, eli Kauppatorin alle kaavaillun pysäköintihallin, rakennustöiden on määrä alkaa myöhemmin tänä vuonna. Seurakuntalaisilta on tullut paljon kysymyksiä Toriparkkiin liittyen. Tässä jutussa seurakuntamme kiinteistölautakunnan jäsenet Markku Repo ja Jorma Oksman vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

 

Miten Toriparkki liittyy Turun ortodoksiseen seurakuntaan?

Kirkkomme sijaitsee Kauppatorin laidalla, joten mikä tahansa muutos torin ympäristössä heijastuu myös seurakunnan tonttiin ja kiinteistöihin. Tästä syystä seurakuntamme on seurannut toriparkkihankkeen etenemistä tarkkaan. Haluamme varmistaa, että kirkko pysyy auki normaalisti koko rakennusprojektin ajan ja seurakunnalle ei koidu hankkeesta kustannuksia. Seurakunnan apuna asioiden selvittelyssä on ollut joukko lakiasiain- ja rakennusalan asiantuntijoita.

 

Turun Sanomien mukaan Turun ortodoksinen seurakunta veti hallinto-oikeudesta pois Toriparkkia koskeneen valituksen. Mistä valituksessa oli kyse ja miksi se vedettiin pois?

Seurakunnan huolena oli kirkon perustusten kestävyys. Pelkona oli, että jos parkkihallin rakentaminen aiheuttaisi vaurioita kirkon rakenteille, lasku jäisi seurakunnan maksettavaksi. Saatuamme sitovan selvityksen siitä, miten kirkon pohjarakenteet vahvistetaan, saatoimme vetää valituksen pois.

 

Millaista pohjarakenteiden vahvistusta on tiedossa?

Kirkon perustusten vahvistus urakoidaan ennen Toriparkin rakentamisen alkua, eikä siitä koidu kustannuksia seurakunnalle. Perustukset vahvistetaan alakautta ja kirkko on käytössä normaalisti koko remontin ajan. Samalla vahvistetaan myös kirkon kiviset portaat. Portaat ovat eri perustuksilla kuin itse kirkkorakennus, ja niiden pohjarakenteet vaativat kunnon tukemisen. Pari vuotta sitten portaille tehtiin pintaremonttia juhlavuoden kunniaksi, ja nyt ne laitetaan perustuksiaan myöten kuntoon.

 

Uppoaako kirkko saveen kun Toriparkkia rakennetaan?

Turku on rakennettu seitsemälle kukkulalle, joiden välissä on Aurajokeen viettävää savimaata. Lähes kaikki ydinkeskustan rakennukset ovat seurannassa vajoamisen varalta. Kirkkomme painauma on ollut vuosikymmenien seurantajakson aikana erittäin vähäistä, ja tuleva perustusten vahvistus parantaa tilannetta entisestään. Kirkkoon pitäisi siis jatkossakin päästä kulkemaan oven kautta; meidän ei tarvitse siirtyä maanalaiseen katakombiin.

 

Miten rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen kirkon ympärillä?

Työt alkavat torin pinnan purkamisella ja arkeologisilla kaivauksilla toukokuussa 2018. Torimyynti siirtyy silloin torin Yliopistonkadun puoleiseen laitaan, eli lähemmäs kirkkoamme. Samalla Turun kaupunki uusii Yliopistonkadun pinnoitetta, jolloin kirkon ohi kulkeva katu muuttuu työmaaksi. Turun kaupunki on luvannut, että pelastustie ja huoltoajo kirkon pihalle pidetään auki koko rakennushankkeen ajan. Ajo ja parkkeeraus kirkon pihaan kuitenkin muuttuvat hankalammiksi, kun maansiirtokoneet ja torimyynti tulevat lähelle. Myöhemmässä vaiheessa myös bussit siirtyvät uusille reiteille torin ympäriltä. Julkisen liikenteen reittimuutokset ovat kuitenkin ajankohtaisia vasta aikaisintaan vuonna 2019.

 

Mistä saa lisätietoa Toriparkista ja työn eri vaiheista?

Turun kaupungin verkkosivuilla on kattava tietopaketti Toriparkkiin liittyen. Sinne päivitetään myös tiedot töiden etenemisestä ja tulevista liikennejärjestelyistä. Tiedot löytyvät osoitteesta: https://www.turku.fi/turun-uusi-kauppatori

 

Maria Hokkinen

Teksti on julkaistu Turun ortodoksisessa seurakuntalehti Kupolissa numerossa 2/2018