Metropoliitta Anthonyn monille kielille käännetyt ortodoksiseen hengelliseen elämään ja rukoukseen opastavat kirjaset Elävä rukousTuhlaajapojan paluu ja Rukouskoulu ovat olleet monille suomalaisillekin käänteentekevää luettavaa. Vuosina 1966–1971 ilmestyneet teokset ilmestyivät suomeksi Suomen lähetysseuran Linkki –sarjassa vuosina 1975–1979. Kirjojen suuren suosion vuoksi niitä on jo pitkään ollut varsin vaikeaa löytää antikvariaateista.

Ortodoksinen veljestö on nyt julkaissut kaikista kirjoista uusintapainokset.

Elävä rukous –teoksessa keskitytään nimenomaan rukouselämään ja siinä edistymiseen. Kirjan kieli on helposti avautuvaa, joten sitä voi varauksetta suositella aivan kaikenlaisille lukijoille. ”Rukous merkitsee minulle yhteyttä”, tekijä kirjoittaa alkusanoissaan.”Siksi esipuheena tälle rukousta käsittelevälle kirjalle haluaisin ilmaista varmuuteni sellaisen Jumalan todellisuudesta, jonka kanssa voi syntyä yhteys. Sitten pyytäisin lukijaa suhtautumaan Jumalaan kuin lähimmäiseen, persoonaan, ja pitämään tätä suhdetta samanlaisena kuin suhdetta veljeen tai ystävään. Tämä on mielestäni olennaista.

Rukouskoulua luonnehditaan takakansitekstissä seuraavasti: ”Metropoliitta Anthonylla on erityinen taito käsitellä hengellisen elämän kysymyksiä asettuen lukijansa rinnalle. Näitä kysymyksiä ovat tässä kirjassa — sen lukujen otsikoiden mukaisesti — Jumalan poissaolon tunne, kolkutus ovelle, pyrkimys kohti sisintä, ajan hallinta ja Jumalan kohtaaminen. Esitys nousee tekijän kristittynä ja sielunhoitajana saamien kokemusten pohjalta. Kirjan loppuun liitetyt kaksi lyhyttä meditaatiota valaisevat eräitä ortodoksisen kristillisyyden erityispiirteitä. ”Rukouskoulun” johdantona on metropoliitta Anthonyn haastattelu, jossa hän kertoo elämänvaiheistaan.

Tuhlaajapojan paluu –teoksen takakannessa todetaan seuraavaa: ”Jumalan valtakunta on valloitettava, tekijä sanoo. Sitä ei ilman muuta anneta niille, jotka joutilaina ja laiskoina odottavat sen tulemista. Opetuslapsena olemisen ehto on kurinalaisuus. Se alkaa hiljaisuudella ja kuuntelemisella, mutta vasta Jumalan tahdon tekeminen panee kuuliaisuutemme ja uskollisuutemme Kristusta kohtaan koetukselle. ”Olennaista opetuslapsena olemisessa on nimittäin se, että oppiessamme hiljaisuudessa kuuntelemaan opimme hylkäämään oman minämme ja sallimme Herran Kristuksen tulla mieleksemme, tahdoksemme ja sydämeksemme.

Sveitsissä vuonna 1914 syntynyt Surožin metropoliitta Anthony (Bloom) opiskeli Ranskassa lääkäriksi ja väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 1943. Kiinnostus ortodoksiseen teologiaan oli kuitenkin herännyt jo toisen maailmansodan kynnyksellä Pariisissa. Munkiksi hänet vihittiin vuonna 1943 ja papiksi vuonna 1948. Papiksi vihkimisen jälkeen hän siirtyi Ranskasta Englantiin, jossa hän palveli ensin pappina ja vuodesta 1958 lähtien piispana. Metropoliitan arvoon hänet korotettiin vuonna 1965. Metropoliitta Anthony siirtyi tuonilmaisiin vuonna 2003.

Kirjat maksavat 25 euroa / kappale ja niitä voi tilata Valamon luostarin verkkokaupasta: https://webtuohus.valamo.fi/

Kuva: Valamon luostari

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko