TIEDOTE

Päivitetty 24.5.2020

Kirkollishallitus päätti, että jumalanpalvelukset toimitetaan koko kirkossa 17.3.2020 alkaen niin, että paikalla on enintään 10 ihmistä.

Kirkollishallitus suosittelee, että palvelukset toimitetaan suljetuin ovin. Kirkkokansa ei pääse toimitusten ajaksi kirkkoon vain papisto ja avustajat toimittavat palvelukset suljetuin ovin. Tämä toimintatapa on käytössä myös Turun ortodoksisessa seurakunnassa. Toimintatapaa jatketaan Kirkon ja Helsingin hiippakunnan ohjeiden pohjalta 31.7.2020 saakka.

Kirkkokansa seuraa palveluksia verkon välityksellä tästä linkistä.

Muita linjauksia kesäajalle Turun seurakunnassa:

Voimassa 1.6. -31.7. :

Kirkollisissa toimituksissa (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautajaiset) voi olla korkeintaan 40 henkeä Turun kirkossa. Osallistujia ohjeistetaan tilaisuuksissa noudattamaan turvavälejä, kuitenkin perhekunnat voivat olla lähekkäin. Osallistujia pitää muistuttaa, että tulevat paikalle vain täysin terveinä. Toimittava pappi voi sopia omaisten kanssa asiasta tarkemmin.

Muiden pyhäkköjen osalta tätä ei voida toteuttaa, vaan harkitaan tapauskohtaisesti osallistujamäärä.

Hautausmaan kappelissa edelleen vain 2 saattajaa, muu saattoväki seisoo oven ulkopuolella.

Lasten ja nuorten sekä muiden toimintaryhmien päivätapaamisia voidaan järjestää riittävän väljissä tiloissa tai ulkona noudattaen voimassa olevia rajoituksia, ohjeita ja hygieniakäytäntöjä.

Käytännössä Turun seurakunnan osalta tämä tarkoittaa, että seurakuntasalia voi käyttää tai kirkon piha-aluetta, max osallistujamäärä on 40 henkeä. Turvavälit tulee aina huomioida. Mikäli osallistujat eivät ole samasta perhekunnasta, joudutaan seurakuntasalin osallistujamäärää mahdollisesti vähentämään.

Kerhohuoneessa ei toistaiseksi järjestetä tilaisuuksia. Keittiön käytöstä tilaisuuksissa tulee aina sopia erikseen.

Voimassa 31.7.2020 saakka:

Ehtoolliselle ja katumuksen sakramenttiin osallistuminen on mahdollista, kun siitä sovitaan erikseen papin kanssa. Kävijöiden välille varataan riittävästi aikaa ja hygieniasta ja turvavälistä huolehditaan ohjeiden mukaisesti. Tapaamisen on hyvä olla kestoltaan mahdollisimman lyhyt. Ehtoollinen jaetaan polttamalla hävitettävillä kertakäyttölusikoilla, kalkkia ei suudella. Ehtoolliselle tullessa on hyvä muistaa, että tapaamiseen saa tulla ainoastaan täysin terveenä.

Raumalla toimitetaan liturgia poikkeustilan aikana seuraavina päivinä: 24.5., 21.6. (alustavasti Rauman palvelus striimataan) ja 26.7. Salossa toimitetaan liturgia 7.6. ja 5.7. Turussa 21.6. palvelus peruutetaan ja liturgia vain Raumalla.

Turun ortodoksista kirkkoa pidetään edelleen auki yksityistä rukousta varten. Kaikki kirkkoon sovitut opastukset on peruttu.

Seurakunnan viraston asiakaspalvelu toimii ensisijaisesti etänä. Voit olla yhteydessä viraston asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.