Arkkipiispa Leo suorittaa seurakunnantarkastuksen 29.-30.9. AP Leo toimittaa sekä lauantaina vigilian klo 18 että sunnuntaina liturgian klo 10.00 Turun kirkossa muun papiston kanssa. Liturgian jälkeen arkkipiispan keskustelutilaisuus seurakuntalaisten kanssa Aleksandra-salissa. Ruokatarjoilu. Tervetuloa!

***

Turun ortodoksisessa seurakunnassa toimitettiin hallinnon tarkastus 5.-6.9. ja hengellinen tarkastus tehdään 29.-30.9.

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys:

Seurakunnantarkastuksen tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä elämää, kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja taloudellista kehitystä.

Piispan tulee tehdä kokonaistarkastus hiippakuntansa seurakunnassa vähintään joka viides vuosi. Piispa voi lisäksi suorittaa hiippakuntansa seurakunnassa osittaisen tarkastuksen. Piispa määrää tarkastuksen ajan sekä avustajansa tarkastuksen laadun ja laajuuden mukaan. Piispa voi määrätä kirkon lainoppineen kirkkoneuvoksen, taloudenhoitajan tai muun henkilön toimittamaan puolestaan tarkastuksen tai osan siitä.

Hallinnon tarkastuksen Turussa suorittivat kiinteistöjen osalta Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, talouden osalta talouspäällikkö Henna Mynttinen ja tietosuoja-asioiden osalta Annaleea Kemppainen.