Valamon luostarissa tammikuussa 2018 järjestetyillä nuorisotyöpäivillä keskusteltiin paljon nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kirkossa. Keskustelujen tuloksena syntyi ajatus nuorten stuerttien läsnäolosta Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa.

Helmikuussa (13.2.2018) asia eteni kirkollishallituksen käsittelyyn. Kirkollishallitus kannatti ehdotusta ja päätti varata vuoden 2018 kirkolliskokouksesta alkaen kuudelle 15–24-vuotiaalle nuorelle mahdollisuuden osallistua kirkolliskokoukseen stuertteina eli kokousavustajina. Stuerttipaikat ovat hiippakuntakohtaisia, eli kokoukseen osallistuu kaksi stuerttia jokaisesta hiippakunnasta.

Stuerttien tärkein tehtävä on tutustua kirkolliskokouksen työskentelyyn täysistuntoja seuraamalla. Tulevassa kirkolliskokouksessa nuoret pääsevät seuraamaan myös piispan vaalia. Stuertit huolehtivat kokouksen ajan myös normaaleista kokousavustajan tehtävistä – esimerkiksi monistamisesta, kokoustilojen siistimisestä, teknisestä avustamisesta ja materiaalin jakelusta.

Stuerttihaku on nyt käynnissä. Tehtävästä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua sähköpostitse oman hiippakunnan kansliaan elokuun loppuun mennessä. Viestistä tulee käydä ilmi hakijan ikä ja kotiseurakunta sekä perustelut sille, miksi hakija olisi sopiva kyseiseen tehtävään. Hakija voi myös kertoa vapaasti omasta suhteestaan kirkkoon ja kotiseurakuntaan.

Tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta oma seurakunta huolehtii nuorten matkakuluista ja kirkko tarjoaa heille täyden ylöspidon kokouksen aikana. Stuertit ovat paikalla Valamon luostarissa koko kirkolliskokouksen ajan eli 26.–28.11.2018.

Hiippakuntien yhteystiedot:

 

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko