Turun ortodoksisen seurakunnan hautausmaalla Turun kaupungin Vasaramäen kaupunginosassa on seurakunnan toimesta kartoitettu haudat, joiden hautaoikeus on lakannut, mutta joiden hautamuistomerkkiä ei ole poistettu.

Hautaustoimilain (457/2003) 14 §:n 3 momentin mukaan hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

Seurakunnanneuvosto päätti kokouksessaan 30.8.2017 asia 6 varata hautaoikeuden haltijoille tilaisuuden hautamuistomerkkien poistamiseen. Tällä kuulutuksella varataan niille hautaoikeuden haltijoille, joista tai joiden olinpaikasta ei saada tietoa, huolehtimaan hallinnassaan olevan hautamuistomerkin poistamisesta kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Luettelo poistettavista hautamuistomerkeistä on nähtävissä seurakunnan kansliassa, Yliopistonkatu 19 B 3.

Hautamuistomerkeille asetetaan kuulutukset 8.9.2017.

Lisätietoja saa Turun ortodoksisen seurakunnan kansliasta numerosta 02-2775 440 ma, ti, to klo 10-13 ja ke 14-18 tai sähköpostitse turku@ort.fi

Turussa, 30. elokuuta 2017

TURUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

seurakunnanneuvosto