Turun ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan hallinnon tarkastus 5.-6.9. ja hengellinen tarkastus 29.-30.9.

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys määrää seuraavaa:

Seurakunnantarkastuksen tarkoituksena on edistää seurakunnan hengellistä elämää, kristillistä kasvatusta sekä hallinnollista ja taloudellista kehitystä.

Piispan tulee tehdä kokonaistarkastus hiippakuntansa seurakunnassa vähintään joka viides vuosi. Piispa voi lisäksi suorittaa hiippakuntansa seurakunnassa osittaisen tarkastuksen. Piispa määrää tarkastuksen ajan sekä avustajansa tarkastuksen laadun ja laajuuden mukaan. Piispa voi määrätä kirkon lainoppineen kirkkoneuvoksen, taloudenhoitajan tai muun henkilön toimittamaan puolestaan tarkastuksen tai osan siitä.

Hallinnon tarkastuksen Turussa suorittavat kiinteistöjen osalta Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen, talouden osalta talouspäällikkö Henna Mynttinen ja tietosuoja-asioiden osalta Annaleea Kemppainen.

Arkkipiispa Leo toimittaa omalta osaltaan tarkastuksen 29.-30.9. Alustavien tietojen mukaan AP Leo toimittaa sekä vigilian että liturgian Turun kirkossa. Tarkemmat tiedot lähempänä tarkastuksen ajankohtaa.