HUOM!

Kirkollishallitus päätti, että jumalanpalvelukset toimitetaan koko kirkossa 17.3.2020 alkaen niin, että paikalla on enintään 10 ihmistä.

Kirkollishallitus suosittelee, että palvelukset toimitetaan suljetuin ovin. Kirkkokansa ei pääse toimitusten ajaksi kirkkoon vain papisto ja avustajat toimittavat palvelukset suljetuin ovin. Tämä toimintatapa on käytössä myös Turun ortodoksisessa seurakunnassa.

Kirkolliset toimitukset toimitetaan, mutta suosistus on, että kasteet ja avioliiton vihkimiset siirretään.

Hallitus ilmoitti 23.4. järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomessa voitaneen siirtyä asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallisista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Samassa yhteydessä korostettiin, että kaikista rajoitustoimista ei voida luopua kerralla, sillä tilanne on yhä vakava. Hallitus linjasikin jo nyt, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31. heinäkuuta saakka.

Hallitus neuvottelee rajoitustoimenpiteistä irtaantumisesta 3. toukokuuta. Mahdolliset rajoitusmääräysten lieventämiset eivät tarkoita, etteikö kontakteja ja kokoontumisia tulisi edelleen välttää tartuntojen rajoittamiseksi.

Hallituksen uusista linjauksista riippumatta Suomen ortodoksisessa kirkossa on päätetty noudattaa kaikkia tällä hetkellä voimassa olevia rajoitustoimia heinäkuun loppuun saakka, mikäli niitä ei ole tarpeen tiukentaa. Näin voimme suojella kirkon jäsenistöä ja turvata mahdollisimman hyvin seurakuntien toiminnan jatkuvuuden.

Kesän aikana ei siis järjestetä kokoontumisia. Esimerkiksi leirejä järjestetään aikaisintaan koulujen syyslomien aikaan. Myöskään tavanmukaisia praasniekkajuhlia ei kesällä järjestetä. Kriparit siirtyvät koulujen tulevan lukuvuoden loma-aikoihin, ensi kesään tai ne järjestetään monimuoto-opetuksena seurakuntien hyväksi katsomalla tavalla. Kirkollisia toimituksia – esimerkiksi kasteita ja avioliittoon vihkimisiä – on hyvä lykätä edelleen tuonnemmas tai rajata toimituksiin osallistuvien määrä minimiin.

Kirkkokansa seuraa palveluksia verkon välityksellä tästä linkistä.

Kaikki jumalanpalvelukset toimitetaan Turun ortodoksisessa kirkossa. Muut jumalanpalvelukset kaikilla paikkakunnilla perutaan.

Kaikki muut seurakunnan omat tapahtumat ja toimintapiirien tapahtumat peruutetaan.

Turun ortodoksista kirkkoa pidetään edelleen auki yksityistä rukousta varten. Kirkossa voi olla kerralla vain 10 henkeä. Kaikki kirkkoon sovitut opastukset on peruttu.

Seurakunnan viraston asiakaspalvelu toimii ensisijaisesti etänä. Voit olla yhteydessä viraston asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse.

TOIMINTAPIIRIT

 

Turun ortodoksisessa seurakunnassa on monia erilaisia kerhoja ja piirejä, jotka järjestävät mm. keskustelu- ja luentoiltoja, erilaisia matkoja ja retkiä, yleisötilaisuuksia, myyjäisiä ja paljon muuta.

 

Seurakunnan toimintapiirien esittelyt ja toimintailmoitukset löydät alla olevista linkeistä.

 

Tiistaiseurat

Turku

Salo

Rauma

Valamon ystävät

Ortodoksiapiiri

Ikonimaalaus

Oma kerho

Perhekahvila

Turun Nuoret Ortodoksit – TNO

Moniääninen kulttuurikerho

Kirjallisuuspiiri

Turun ortodoksisen kirkon kuoro

Monikulttuurinen Pyhän Aleksandran naisten kerho

Svenska diskussiongruppen

Venäjänkielinen opintopiiri

 

Toimintapiirin yhteystiedot ja toimintailmoitukset saa seurakunnan kotisivuille ilmoittamalla  seurakunnan kansliaan, turku@ort.fi tai puh. (02) 277 5440 / seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm.

Tiedot pyydetään toimittamaan tekstimuotoisena sähköpostina. Liitetiedostojen käyttöä pyydetään välttämään.