SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

 

Svenska diskussionsgruppen sammanträder varje månads första måndag (undantag förekommer) klockan 17.30 i lilla församlingssalen, Universitetsgatan 19B, under ledning av fader Andreas.  Tema för våra sammankomster: ”Ortodoxa kyrkans Mysterier” (Sakramenten). Inkommande kvällar:

10.12. DOPET (OBS! andra måndagen)

14.1. ÄKTENSKAPET (OBS! andra måndagen)

4.2. EUKARISTIN (NATTVARDEN)

4.3. EUKARISTIN (Nattvarden)

1.4. BIKTEN (Ångerns sakrament)

6.5. SJUKSMÖRJELSEN och PRÄSTVIGNINGEN

Alla intresserade hjärtligt välkomna. Vi träffas första måndagen i månaden i församlingshemmet kl. 17.30.

 

 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526