SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

 

Svenska diskussionsgruppen sammanträder varje månads första måndag (undantag förekommer) klockan 17.30 i lilla församlingssalen, Universitetsgatan 19B, under ledning av fader Andreas.  Tema för våra sammankomster: ”Ortodoxa kyrkans Mysterier” (Sakramenten). Inkommande kvällar:

10.12. DOPET (OBS! andra måndagen)

14.1. ÄKTENSKAPET (OBS! andra måndagen)

04.2. EUKARISTIN (NATTVARDEN)

Alla intresserade hjärtligt välkomna. Vi träffas första måndagen i månaden i församlingshemmet kl. 17.30.

 

 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526