SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

 

Svenska diskussionsgruppen sammanträder varje månads första måndag (undantag förekommer) klockan 17.30 i lilla församlingssalen, Universitetsgatan 19B, under ledning av fader Andreas. 

Inkommande kvällar: 13.1., 3.2., 2.3., 6.4. och 4.5.    

Alla intresserade hjärtligt välkomna. Vi träffas första måndagen i månaden i församlingshemmet kl. 17.30.

 

KONTAKTPERSON

f. Andreas Hjertberg
andreas.hjertberg@gmail.com)
tel. +358 500 572526